Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Olika naturtyper

Skapad 2018-03-15 08:05 i Krusboda skola Tyresö
Pedagogisk planering för området Olika naturtyper, utifrån böckerna Biologi (naturen och naturtyper i världen), natur och kultur, samt Naturkunskap 6, Bonniers.
Grundskola 6 Biologi
Vi kastar oss ut i världen och lär oss om hur olika naturtyper se ut. Vad är det som gör att det är öken på en del ställen och regnskog på andra ställen? Vad finns det för olika djur och växter i världen, hur höga kan träd bli?

Innehåll

 

Vad ska eleverna kunna?
När vi är klara bör de kunna redogöra för:

Olika naturtyper i  världen (ca 8 st).
Näringskedjor, näringsväv
Några utrotningshotade (givna) djur och växter samt varför de är utrotningshotade.
Hur människan påverkas och påverkar naturen.Undervisning/arbetsformer

Hur vi skall arbeta:

Genomgång av texter i boken; Biologi (naturen)
Filmer om olika naturtyper
Gemensamma samtal/diskussioner av ovannämnda texter och filmer.
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: