👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation

Skapad 2018-03-15 08:32 i Partille Gymnasiesärskola Partille
Gymnasiesärskola Språk och kommunikation, SPR
Vi arbetar för att utveckla elevens kommunikation med så många verktyg och i så många situationer som möjligt. Verbalt, med tecken, med bilder, med musik och med digitala verktyg. Vi vill ge eleven möjlighet att uttrycka sig och sin vilja i alla situationer under sin skoldag.

Innehåll

Vidar skall i undervisningen ges möjlighet att:

 Bibehålla och utveckla sina tecken. Träna på att teckna hela meningar som t.ex. ”Jag vill ha...”

”Jag arbetar/läser/går/rider osv”

Bibehålla och utveckla elevens ljudande genom att träna en- och tvåstaviga ord i arbetspass, i appar på ipad, vid datorn och vid arbete på Smartboard.

Träna på att skriva själv vid datorn när vi söker efter bilder.

I matsituationer använder vi en välja-karta för att eleven skall ges möjlighet att uttrycka vad man önskar att äta. Kartan ger också möjlighet att kommunicera om det var gott, om man vill ha mer och när man är färdig. 

                  

Arbetssätt:

All personal som arbetar med eleven skall ha kunskap om TAKK och bildstöd. 

I alla situationer uppmana eleven till att kommunicera genom att utmana honom vidare. Se dig själv som en modell för elevens kommunikation. Använd Widgit Go, TAKK, kommunikationskartor när du kommunicerar med eleven för att visa hur han skall göra.

Fortsätta utbilda personal i TAKK.

Använda arbetsmaterial där eleven får träna på att teckna tillsammans med personal.

Använda arbetsmaterial där eleven får träna på att ljuda en- och tvåstaviga ord.

Använda apparna ”Speciella ord”, ”Stava” (NE), ”Läskod” ”Bokstavslek” ”Stavningslek””Bokstavspussel”

Använda Symwriter med talsyntes för att eleven skall få träna på att skriva korta meningar. 

Konkretiserade mål:

Eleven ska:

Teckna hela meningar i bekanta sammanhang och miljöer.

Ljuda en- och tvåstaviga elevnära ord vid arbetspass och i välkända sammanhang och miljöer.

Skriva korta meningar i Symwriter med stöd av personal. 

Skriva ord på de bilder han vill söka efter på datorn. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • 1) Förmåga att kommunicera med ord och begrepp eller alternativa uttryckssätt.
  SPR
 • Centralt innehåll
 • Kommunikation i olika former, till exempel kroppsspråk, tal och digitala kommunikationsverktyg.
  SPR  -
 • Kommunikation för olika syften och i olika sammanhang, till exempel för att skapa kontakt, uttrycka önskemål och svara.
  SPR  -
 • Ord, begrepp och symboler för att kommunicera och samspela med andra.
  SPR  -
 • Skriva för hand eller med olika digitala hjälpmedel.
  SPR  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kommunicerar och samspelar i bekanta sammanhang och miljöer. I kommunikationen använder eleven ord, begrepp eller alternativa uttryckssätt på ett i sammanhanget relevant sätt. Eleven läser och skriver elevnära ord.
  SPR  C