Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English grammar

Skapad 2018-03-15 08:49 i Tjärnaskolan Borlänge
Vecka 2 till och med vecka 8 kommer vi fokusera på grammatik när vi skriver, talar, läser och lyssnar.
Grundskola 6 Engelska
Vi repeterar och utvecklar vår förståelse för engelsk grammatik.

Innehåll

Syfte

Du ska kunna känna igen, använda och förstå grammatiska strukturer när du läser, skriver, talar och lyssnar.

 

Arbetsbeskrivning

Genomgångar av grammatiska strukturer och talrika övningstilfällen bla muntligt som skriftlig av grammatiska moment, samt kontinuerlig feedback/feed forward för att veta nästa steg i din grammatiska förståelse:

 • Substantiv: singular och plural (ental och flertal)
 • Obestämd artikel: a eller an (en, ett)
 • Bestämd artikel: the
 • Räkneord: Grundtal och ordningstal
 • Adjektiv: Komparation av korta resp. långa adjektiv (-...er, the ...-est eller more ..., the most ...)
 • Personliga pronomen: I eller me, he eller him osv (jag eller mig)
 • Possessiva pronomen: my eller mine, her eller hers osv (ägande)
 • Verb i presens: regelbundna i enkel och pågående form  (nutid)
 • Verb i preteritum: regelbundna i enkel och pågående form  (dåtid)
 • Hjälpverben be och have: presens och preteritum
 • Verb i perfekt: regelbundna med hjälpverbet have (have/has+ p.p.)
 • Verb i pluskvamperfekt: regelbundna med hjälpverbet have (had + p.p.)
 • Verb i futurum: framtid med will eller be going to
 • Oregelbunden verb: Tema av be-get
 • Oregelbunden verb: Tema av give-see
 • Oregelbunden verb: Tema av send-write
 • There is/ There are eller It is? Det är och det finns.
 • Sammandragna former (What is - What's, I am - I´m osv)
 • Do-omskrivning: Att ställa frågor med hjälp av do/does/did

 

Bedömning

Kontinuerliga bedömningstillfällen när du tränar olika grammatiska moment när du talar och skriver texter, samt vid muntliga och skriftliga diagnoser/förhör/prov/övningar. Bedömningen av dina grammatiska färdigheter synliggörs i en matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
GRAMMAR - Grammatik i tal och skrift åk 4-6

Behov av mer träning för att uttrycka sig begripligt.
Grundläggande förståelse.
Uttrycker sig enkelt och begripligt.
Relativt god förståelse.
Uttrycker sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
God förståelse.
Uttrycker sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Obestämd artikel-bestämd artikel
A eller an?
Bestämda artikeln
The
Regelbunden och oregelbunden pluralbildning
-s -es -ies, samt oregelbundna stavningsformer.
Räkneord
Grundtal och ordningstal.
Adjektivets komparation
Korta och långa adjektivs böjning med: ...-er the ...-est respektive more ... the most ...
Personliga pronomen
Subjekts och objektsform.
Possessiva pronomen
Subjekts och objektsform.
Presens
Nutid. Enkelt och pågående presens av regelbundna verb. Stavningsförändringar enkelt presens: -es -ies
Preteritum
Dåtid. Regelbunden preteritum i enkel och pågående form. Stavningsförändringar enkelt preteritum: -d -pped -ied
Verbet have i presens
Nutid.
Verbet have i preteritum
Dåtid.
Verbet be i presens
Nutid.
Verbet be i preteritum
Dåtid.
Perfekt
Dåtid perfekt med hjälpverbet have (have/has + p.p.)
Pluskvamperfekt
Dåtid pluskvamperfekt med hjälpverbet have (had + P.P.)
Futurum
Framtid med will eller be going to ...
Oregelbundna verb be-get
Temaformer av verben be-get
Oregelbundna verb give-see
Temaformerna av verben give-see
Oregelbundna verb send-write
Temaformerna av verben send-write
Do-omskrivning
Frågor och svar med do, does och did.

Presentation celebrity (berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift)

 • En  4-6   Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
 • En  4-6   Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
Behov av mer träning för att uttrycka sig begripligt.
Grundläggande förståelse.
Uttrycker sig enkelt och begripligt.
Relativt god förståelse.
Uttrycker sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
God förståelse.
Uttrycker sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Celebrity: Skriftligt och muntligt.
Visar lite produktivitet, talar "svengelska", behöver träna grammatiks struktur och stavning.
Uttrycker sig enkelt med ord och meningar.
Uttrycker sig enkelt och relativt tydligt med ord och meningar.
Uttrycka sig tydligt med ord och meningar och improviserar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: