Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri MA1a GL17

Skapad 2018-03-15 09:06 i Sturegymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Matematik
Att kunna, Planering

Innehåll

Att kunna efter avslutat moment:

 • Använda formelsamling.
 • Beräkna:
  • Omkrets
  • Area
  • Begränsningsarea
  • Volym
   (På de vanligaste geometriska figuren)
 • Enhetsomvandling:
  • Ländenheter
  • Areaenheter
  • Volymenheter
 • Skala:
  • Likformighet och avbildning
  • Beräkning med skala
 • Vinklar
 • Problemlösning som kräver kunskaper inom geometri

Momentet kommer att bedömas av ett skriftligt prov.

V:

Innehåll:

Sid:

Uppgifter
(att minst göra)

Hemma:

11

Provgenomgång

 

Svarta uppg

Gör klart! + blandade uppg. Sid 220-224

Omkrets och area

173-177

Svarta uppg

Gör klart! + blandade uppg. Sid 220-224

Studiedag (längdenheter)

178-179

Svarta uppg

Gör klart! + blandade uppg. Sid 220-224

12

Utvecklingsdag
(Area & areaenheter)

180-183

Svarta uppg

Gör klart! + blandade uppg. Sid 220-224

Koordinatsystem & geometri

184-187

Svarta uppg

Gör klart! + blandade uppg. Sid 220-224

Omkrets och area av en cirkel

188-193

Svarta uppg

Gör klart! + blandade uppg. Sid 220-224

13

Vinklar

194-197

Svarta uppg

Gör klart! + blandade uppg. Sid 220-224

Skala

198-202

Svarta uppg

Gör klart! + blandade uppg. Sid 220-224

Långfredag

 

 

 

15

Volym (litermått & kubik)

203-206

Svarta uppg

Gör klart! + blandade uppg. Sid 220-224

Volym geometriska fig.

207-212

Svarta uppg

Gör klart! + blandade uppg. Sid 220-224

Volym geometriska fig.

207-212

Svarta uppg

Gör klart! + blandade uppg. Sid 220-224

16

Rep avssnitt

 

 

 

Prov geometri

 

 

 

provgenomgång

 

 

 

Matriser

Mat
Geometri MA1a GL17

Geometri

Förstå och använda till exempel begreppen längd, area, volym , vinklar och skala. Kunna beräkna omkrets, area, volym, vinklar och skala. Enhetsomvandling, mättal. problemlösning.
 • Mat  -   Egenskaper hos och representationer av geometriska objekt, till exempel ritningar, praktiska konstruktioner och koordinatsystem.
 • Mat  -   Geometriska begrepp valda utifrån karaktärsämnenas behov, till exempel skala, vektorer, likformighet, kongruens, sinus, cosinus, tangens och symmetrier.
 • Mat  -   Metoder för mätning och beräkning av storheter som är centrala för karaktärsämnena.
 • Mat  -   Enheter, enhetsbyten och behandling av mätetal som är centrala för karaktärsämnena samt hur man avrundar på ett för karaktärsämnena relevant sätt.
 • Mat  -   Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika situationer, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Mat  -   Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria.
Ej uppfyllt kunskapskraven
E
D
C
B
A
Begrepp
Använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan begreppen.
Eleven har grundläggande kunskaper. Eleven för enkla resonemang. Eleven kan använda sina kunskaper i välkända sammanhang.
Eleven har grundläggande kunskaper. Eleven för enkla resonemang. Eleven kan använda sina kunskaper i välkända sammanhang.
Eleven har mycket goda kunskaper. Eleven för välutvecklade resonemang. Eleven kan använda sina kunskaper i nya sammanhang.
Procedur
Hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg.
Eleven kan redovisa på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven kan argumentera på ett sätt som till viss del leder vidare.
Eleven kan redovisa på ett ändamålsenligt sätt. Eleven kan argumentera på ett sätt som leder framåt.
Eleven kan redovisa på ett effektivt sätt. Eleven kan argumentera på ett sätt som leder till fördjupning.
Problemlösning
Formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat.
Eleven kan tolka, förstå och lösa matematiska problem av enkel karaktär.
Eleven kan tolka, förstå och lösa matematiska problem, vilka innehåller flera begrepp och kräver avancerade tolkningar. Eleven kan välja och tillämpa matematiska modeller på ett säkert sätt.
Eleven kan tolka, förstå och lösa matematiska problem av komplex karaktär. Dessa problem inkluderar flera begrepp och kräver avancerade tolkningar. Eleve kan välja och tillämpa matematiska modeller på ett mycket utveckla och säkert sätt. I problemlösning upptäcker eleven generella samband som presenteras med retorisk algebra.
Förståelse
Relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang.
Eleven ger exempel som kan relateras till dess betydelse inom yrkesliv, samhällsliv och matematikens kulturhistoria.
Kommunikation
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: