Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 4B

Skapad 2018-03-15 09:28 i Heby skola F-6 Heby
Matteborgen 4B
Grundskola 4 Matematik

Matte Direkt 4B

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde

Genom undervisningen ska du ges förutsättningar för att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Mål

Förmågor som ska utvecklas och centrala innehåll

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att ha genomgångar, samt arbeta både individuellt och i grupp. Vi kommer att arbeta med matematikboken Matteborgen, samt med en hel del praktiskt material. Tester görs regelbundet. Vid behov arbetar vi med riktade insatser. Du kommer att få undervisning om:

 • tidsenheterna: år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund.
 • datum och almanackan
 • klockan
 • termometern
 • avrundning
 • addition och subtraktion i talområdet 0-10'000
 • vinklar
 • skala, förstoring och förminskning
 • bråk
 • multiplikation
 • kort division

Bedömning

Vad ska bedömas?

 • Din förmåga att använda tidsenheterna: år, månad, vecka, dygn, timme, minut och sekund. 
 • Din förtrogenhet med datum och almanackan. 
 • Din förtrogenhet med klockan. 
 • Din förmåga att använda termometern. 
 • Din förmåga att avrunda 
 • Din förmåga att använda addition och subraktion i talområdet 0-10'000 
 • Din förmåga att använda multiplikation med nollor (10, 100, 1000), samt med större tal. 
 • Din förmåga att använda kort division. 
 • Din förmåga att läsa, skriva och storleksordna bråk. 
 • Din förståelse av vinklar. 
 • Din förståelse av skala, samt att förstora och förminska.

Hur ska det bedömas?

Utifrån arbetet i klassen, med diagnoser, mattetest och gemensamma och individuella samtal om matematik.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik åk 4-6

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Använda begrepp
 • Ma
Du använder oftast de ord och begrepp vi arbetar med på rätt sätt
Du använder de ord och begrepp vi arbetar med på rätt sätt. Det du beskriver blir oftast rätt. Du kan använda både bilder, siffror och ord för att beskriva tal och du kan förklara hur de hör ihop. Du försöker motivera dina tankar.
Du använder de ord och begrepp vi arbetar med på rätt sätt. Det du beskriver blir rätt. Du kan använda både bilder, siffror och ord för att beskriva tal och du kan på olika sätt förklara hur de hör ihop. Du kan på ett tydligt sätt motivera dina tankar.
Behärska färdigheter
 • Ma
Du väljer och använder oftast rätt metod (räknesätt, formel osv).
Du väljer och använder rätt metod. Dina uträkningar blir oftast rätt.
Du väljer och använder rätt metod. Du kan förklara varför det är klokt att välja en viss metod. Dina uträkningar blir rätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: