Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

¡Vale!8 - España - En casa de Carmela

Skapad 2018-03-15 09:31 i Apelskolan Falkenberg
Vi arbetar med kapitel 5 i läroboken mot följande mål: * lära sig fakta om Spanien * kunna talen 100 -1000 * kunna uttrycka sig skriftligen * kunna väderuttryck * kunna skriva i presens (nutid) och futurum (framtid) * kunna förstå en enkel text och besvara enkla frågor om texten
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Vi arbetar med kapitel 6 i läroboken mot följande mål: - känna till rum och möbler på spanska - känna till belägenhetsord och prepositioner på spanska - kunna beskriva olika rum och berätta hur olika möbler är placerade i förhållande till varandra

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisning och arbetsformer

Utvärderingen - vad och hur

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: