Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema 4 - Hur länder styrs!

Skapad 2018-03-15 09:44 i Freinetskolan Mimer Freinet
Grundskola F – 9
Statsminister, förbundskansler eller president? Förbundsdag, kongress eller allting? Ja, vi ska ta reda vad det är och hur det fungerar.

Innehåll

Du kommer att lära dig om:

Politiska ideologier och det svenska partiväsendet.

Hur Sverige styrs

Hur EU fungerar

Hur andra länder styrs

 

Arbetssätt:

Vi kommer att söka fakta om ideologier, partier och om hur Sverige samt EU styrs där du svarar på frågor.

Vi kommer göra ett studiebesök på Sveriges riksdag och demokrativerkstaden

Vi kommer att ta reda på hur andra länder styrs där du beskriver det samt gör jämförelser med hur Sverige styrs.

 

Så här kommer du visa dina kunskaper:

Du skriver ett prov där du redogör för dina kunskaper om ideologier, partier,  Sveriges statsskick samt EU.

Inlämningsuppgift om hur ett annat land styrs med jämförelser med Sverige.

Uppgifter

  • Inlämning - Hur andra länder styrs

  • Inlämning - Hur andra länder styrs

  • Inlämning - Hur andra länder styrs

Matriser

Samhällskunskap

E
C
A
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur politiska strukturer i samhället är upp-byggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för väl-utvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: