Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

pedagogisk planering 1-3

Skapad 2018-03-15 10:24 i Lerum Modersmål Lerum
Denna PP gäller för ämnet modersmål - Mro Trelleborgs kommun med utgångspunkt från Lgr 11.
Grundskola 1 Modersmål
Nytt språk ny värld

Innehåll

Syfte

De målen från syftet i Lgr 11 som planeringen har utgått ifrån.

Centralt innehåll

Koppla de punkterna i det centrala innehållet som berörs.

Konkretiserade mål för eleven

Du skall...


-  kunna läsa  ord, meningar, enkla texter och enkla böcker
- förstå sagor/händelser vid högläsning/diskussion och återberätta det du har förståt
- kunna skriva från  ord,  meningar, och korta berättelser 

-kunna årstider/månader och veckodagarna, använd synonymer, och bygga upp ditt ordförråd för att använda i olika situationer

 

Arbetsformer och materiel

Arbetsformar: 
individuellt arbete och grupp arbete
lärarens högläsning av barnböcker 
muntligt berättelser/beskrivningar/diskussion
skrivarbete, i arbetsböcker anpassade till nivå
spel och skapandet

Material:
olika barnböcker
arbetsböcker

Tema arbete 

spel ,film ipad

Bedömning

Jag kommer att bedöma enligt matrisen nedan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3

Matriser

Ml
Bedömningsmatris

Läsa
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Du hittar rätt bokstav till rätt ljud och du läser alfabetet och känner till läsriktningen
Du läser själv korta ord och rättar dig själv ibland. (LUS 4-6)
Du läser själv korta meningar och rättar dig själv. (LUS 7-9)
Du läser med flyt och förståelse enklare texter och listar ut längre, obekanta ord med hjälp av de ord som du redan förstår. (LUS 10-14)
Du läser flytande med god läsförståelse för olika ändamål, t.ex. enkla kapitel böcker. (LUS 15)

Skriva
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Du känner till skrivteckensform och skrivriktningen.
Du använder stor bokstav och sätter punkt i korta fraser och meningar.
Du använder flera interpunktionstecken (frågetecken och utropstecken).
Du använder grundläggande grammatiska regler och interpunktion i det flesta fall.
Du har god förståelse och använder grundläggande grammatiska regler och interpunktion. Du känner även till och följer en del stavnings-regler
Du skriver av enkla enstaviga och fåstaviga ord.
Du skriver själv korta ord och fraser. Det kan förekomma stavnings- och grammatiska fel som kan störa förståelsen.
Du skriver enkla meningar om välbekanta ämnen. Det kan förekomma stavnings- och grammatiska fel men budskapet framgår tydligt.
Du skriver mer utvecklade meningar och korta texter om välbekanta ämnen.Du följer given struktur till en viss nivå.
Du skriver längre texter om välbekanta ämnen och även ämnen bortom din vardag.

Tala och Samtala

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Du säger ord, fraser och meningar. Du ställer och svarar kort på frågor som berör din vardag.
Du berättar enkelt om dig själv och din omgivning. Du följer språkets uttal, betoning och satsmelodi till en viss nivå.
Du berättar om dig själv och din omgivning med utvecklade meningar.Du ställer till en viss del utvecklade frågor och svarar med till en viss del utvecklade meningar som berör din vardag. Du följer språkets uttal, betoning och satsmelodi relativt bra. Du börjar rätta dig efter språkets grammatik.
Du berättar om saker och ting bortom din vardag med utvecklade meningar. Du berättar/återberättar i grovt drag en text/ en händelse. Du rättar dig efter språkets grammatik.
Du återberättar en text på ett detaljerat sätt.Du ställer välutvecklade frågor och svarar detaljerat om saker och ting bortom din vardag. Du följer språkets uttal, betoning och satsmelodi bra. Ditt språk är relativt fritt från grammatiska fel.
Du gör enkla jämförelser mellan modersmålets uttal och svenska.
Du gör mer utvecklade jämförelser mellan modersmålets uttal och svenska.

Lyssna och förstå

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Du lyssnar och förstår enkla hälsningsfraser och dialoger som berör din vardag. Du följer enkla instruktioner.
Du förstår en enkel saga. Du förstår och följer instruktioner som består av flera led.
Du följer en längre dialog
Du förstår åldersanpassade texter vid högläsning.
Du förstår advancerade texter vid högläsning.

Kultur och Samhälle

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Ny aspekt
Du känner till några högtider/traditioner från ursprungslandet.
Du berättar om några högtider/traditioner från ursprungslandet. Du sjunger enkla sånger på modersmålet.
Du gör enkla jämförelser av högtider/traditioner från ursprungslandet med svenska förhållanden.
Du beskriver flera högtider/traditioner från ursprungslandet på ett detaljerat sätt.
Ny aspekt
Du känner till ursprungslandet flagga.
Du känner igen sitt ursprungsland i en kartbok.
Du känner igen ursprungslandets nationella sång och kan ursprungslandets huvudstad.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: