Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent och sannolikhet

Skapad 2018-03-15 10:41 i Killebäckskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Matematik
Hur stor är sannolikheten för att du får summan 7 om du slår två sex-sidiga tärningar.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Undervisningens innehåll: Vad?

Målet med området procent och sannolikhet är att du ska kunna:

 • beräkna procenttalet och göra beräkningar när procenttalet är känt

 • skilja på procent och procentenheter

 • utföra enkla beräkningar med promille

 • göra beräkningar med förändringsfaktor

 • beräkna sannolikheten samt göra beräkningar när sannolikheten är känd

 

Begrepp:

Procent och bråk

Procentform

Andel

Decimalform

Delen

Hela

Förändringsfaktor

Ränta

Räntesats

Procentenhet

Promille

Bråkform

Gemensam nämnare

Täljare

Kvot

Förlänga

Förkorta
Sannolikhet

Händelse

Risk

Chans

Utfall

Gynsamma utfall

Träddiagram

Utfalls diagram

Komplementhändelse

Återläggning

Kombinatorik

Prickdiagram

 

Undervisningens innehåll: Hur?

Arbetsmetod

Vi kommer i undervisningen arbeta med:

 • diskussionsuppgifter
 • olika aktiviteter
 • räknefärdigheter i grupp och enskilt
 • problemlösning
 • muntlig diskussion i helklass.

Kunskapskrav (för år 3/6/9)

Förmågorna problemlösning, metod, begrepp, resonemang och kommunikation kommer att tränas och bedömas.

Bedömning

Bedömning kommer att ske genom att eleven löser ett antal uppgifter, får feedback och får därefter nya uppgifter att lösa och lämna in.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  E 9
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  C 9
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
  Ma  C 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  C 9
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  A 9
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: