👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap - Samhällsekonomi

Skapad 2018-03-15 10:43 i Ale Gymnasium Ale
Ett arbetsområde som omfattar samhällsekonomi.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap

"Man blir inte rik genom stora inkomster utan genom små utgifter" (okänd källa). När man tittar på TV handlar det väldigt ofta om pengar - mycket pengar. Det handlar om miljoner och miljarder och om börserna världen över har gått upp eller ner. Känner du igen det? Det här med pengar verkar vara något mycket viktigt, eller hur? Varför finns egentligen pengar? Vad betyder ordet ekonomi? Hur fungerar en ekonomi i ett företag och i samhället? Måste vi betala skatt och varför? Hur hanterar företagen, banken, kommunen och staten sina pengar? Vad betyder inflation och vilka politiska åtgärder vidtar man? Det är några frågor som du kommer att få lära dig mer om genom just studier i samhällsekonomi.

Innehåll

Så här ska vi arbeta

Vi kommer under några veckor framöver studera, dina privata och samhällets pengar, utifrån tilldelat arbetsmaterial och lärobok kommer du snart att förstå hur "allt hänger ihop" likt ett kretslopp där hushållen, företagen, bankerna och staten är beroende av varandra både positivt och negativt.

Eleven kommer att

 • lyssna på genomgångar och föra anteckningar
 • se film
 • arbeta med material från konsumentverket
 • göra egen (fiktiv) budget
 • läsa på egen hand och arbeta med olika uppgifter
 • söka, sammanställa fakta med hjälp av böcker, filmer och internet
 • delta i diskussioner för den egna åsikten
 • skriftligt (muntligt) få visa på kunskaper för arbetsområdet/ämnet enligt ovanstående innehåll och nedan målbeskrivning.

 

Syfte och övergripande, mål från läroplanen

.........Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv. På så sätt ska eleverna utveckla förståelse för sina egna och andra människors levnadsvillkor, betydelsen av jämställdhet, hur olika intressen och åsikter uppstår och kommer till uttryck och hur olika aktörer försöker påverka samhällsutvecklingen..................

Bedömning

Läraren bedömer elevens kunskaper och förmågor kontinuerligt och fortlöpande under lektionsarbetets gång såväl skriftligt som muntligt genom olika moment, se så arbetar vi

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur hushållens, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman. Orsaker till förändringar i samhällsekonomin och vilka effekter de kan få för individer och grupper.
  Sh  7-9
 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
SO Samhällskunskap

>>>
>>>
>>>
>>>
>>>
Ny nivå
SAMHÄLLSSTRUKTURER
Kunskaper om olika samhällsstrukturer. Visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då samband inom och mellan olika samhällsstrukturer
grundläggande enkla
goda förhållandevis komplexa
mycket goda komplexa
BEGREPP OCH MODELLER
Använda begrepp och modeller på ett fungerande sätt
i huvudsak
relativt väl
väl
INDIVIDER OCH SAMHÄLLEN (samspel/påverkan/livssituation)
Kan föra resonemang om hur individer och samhällen påverkas av påverkar varandra och beskriver då samband mellan olika faktorer som har betydelse för individernas möjlighet att påverka sin egen och andras livssituation.
Enkla
relativt väl utvecklade förhållandevis komplexa
Välutvecklade och nyanserade komplexa och
SAMHÄLLSFRÅGOR (perspektiv/samband)
Kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då samband med underbyggda resonemang
Enkla Enkla och till viss del
Förhållandevis komplexa Utvecklade och relativt väl
Komplexa Välutvecklade och väl
SAMHÄLLSFRÅGOR (värdera/ta ställning)
Värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med resonemang och kan då i utsträckning växla mellan olika perspektiv
enkla till viss del viss
utvecklande relativt väl förhållandevis stor
Välutvecklade väl stor
KÄLLOR/INFORMATION
Kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett fungerande sätt och för underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans
I huvudsak Enkla och till viss del
Relativ väl utvecklade
Väl utvecklade