Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skönlitteraturens historia vt 2018

Skapad 2018-03-15 10:46 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 9 Svenska
vecka 12-17

Innehåll

SYFTE

Under detta arbetsområde ges du förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 • Läsa högt
 • Tolka och föra resonemang om budskap
 • Reflektera
 • Söka välja ut och sammanställa information
 • Genomföra muntlig redovisning

 

ARBETSSÄTT

Du tar del av genomgång av olika epoker i skönlitteraturens historia (från antiken till modernismen). Du väljer någon epok och författare från denna epok att fördjupa din kunskap kring. Du ska även läsa ett verk av denne författare. Du söker information och sammanställer informationen kontinuerligt samt läser din valda bok under vecka 12-16. Du planerar själv vad du arbetar med under lektioner.

I vecka 17 redovisar du muntligt för dina klasskamrater. I din presentation ska följande finnas med:

 • Information om författarens liv, författarskap och epok (tänk på att knyta ihop liv, författarskap (böcker), samhälle och epok).
 • Sammanfattning av den bok du läst, reflektioner (= dina tankar, vad funderar du över?) och uppläsning av ett stycke ur boken (tänk på att du vill visa något med det valda stycket och att du tydliggör det du vill visa. Glöm inte att koppla till egen erfarenhet, livsfrågor och omvärldsfrågor och ge exempel ur boken när du lyfter dina reflektioner).
 • Tolkning och resonemang kring bokens budskap (vilket är budskapet/vilka är budskapen? Hur kommer du fram till detta? Varför tror du författaren vill sprida just detta/dessa budskap? – koppla till samhälle och epok).

 

BEDÖMNING

I vecka 17 visar du din kunskap att:

 • Läsa högt med flyt
 • Tolka och föra resonemang om budskap i läst bok.
 • Reflektera kring läst bok
 • Genomföra muntlig redovisning om den författare du valt, där du kopplar ihop författare, bok och epok. Redovisningen bör omfatta minst 5  minuter och inte mer än 20 minuter.

 

KUNSKAPSKRAV

E

Eleven kan läsa skönlitteratur med flyt.

Eleven kan tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap.

Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i. Eleven kan framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument.

Eleven kan genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll.

 

C

Eleven kan läsa skönlitteratur med gott flyt.  

Eleven kan tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna.  

Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i. Eleven kan framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument.

Eleven kan genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll.

 

A

Eleven kan läsa skönlitteratur med mycket gott flyt.  

Eleven kan tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda.

Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i. Eleven kan framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument.

Eleven kan genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll.

 

Uppgifter

 • Skönlitteratur

Matriser

Sv
Skönlitteraturens historia vt 2018

På väg i utveckling mot lägsta kunskapskrav
E
C
A
Läsa
Du läser text så att åhörarna uppfattar innehållet – stakning kan förekomma.
Du läser text utan att staka dig.
Du läser text utan att staka dig och engagerar åhörarna genom att variera rösten.
Tolka
Tolka och resonera om budskap
Du tolkar budskap som är tydligt framträdande.
Du tolkar budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna.
Du tolkar budskap som är tydligt framträdande, som kan läsas mellan raderna eller är dolda.
Framföra åsikter
Du framför åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument och du för enkla och till viss del underbyggda resonemang, d v s du uttrycker en värdering eller ett konstaterande utifrån fakta utan förklaring.
Du framför åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument och du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang, d v s du förklarar utförligt och ger exempel.
Du framför åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument och du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang, d v s du förklarar utförligt, ger exempel som förtydligar din förklaring och/eller ger en parallell/kontrast till något annat (jämför).
Presentera muntligt
Du redogör enkelt, d v s - det finns en röd tråd i din presentation med inledning och avslutning, - du har ögonkontakt med åhörarna någon gång, - du talar tydligt men emellanåt kan innehållet vara svårt att uppfatta och - du använder gester och mimik i mindre utsträckning för att understryka det sagda .
Du redogör utvecklat, d v s - det finns en genomtänkt röd tråd i din presentation med tydlig inledning och avslutning, - du har ögonkontakt med åhörarna under större delen av tiden, - du talar tydligt så att det är lätt att uppfatta innehållet och - du visar engagemang genom att understryka det sagda med gester och mimik.
Du redogör välutvecklat, d v s - det finns en genomtänkt röd tråd i din presentation med tydlig intresseväckande inledning och avslutning som knyter ihop redogörelsen, - du har ögonkontakt med åhörarna hela tiden, - du talar tydligt så att det är lätt att uppfatta innehållet och - du visar engagemang genom att understryka det sagda med gester och mimik samt skapar intresse genom att variera rösten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: