Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor

Skapad 2018-03-15 11:13 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 – 9 Svenska
Läsa, tolka, skriva och presentera egen saga. Du får kunskap om sagor från olika tider och olika delar av världen. Du bekantar dig med folksagor, myter, legender och fabler. Du får lära dig att se och kunna använda typiska drag inom genren.

Innehåll

SYFTE

Ge förutsättningar att utveckla sitt svenska tal- och skriftspråk samt stimulera intresset att läsa skönlitteratur

- kunna läsa olika typer av texter och förstå texternas innehåll

- förstå vad som kännetecknar sagor, myter, legender och fabler - berättande text

-  kunna skriva en egen berättande text - egen saga

- kunna presentera en läst saga muntligt

 

 

ARBETSSÄTT

Vi bygger upp kunskap om ämnesområdet tillsammans. Vi tittar på texter, läser tillsammans för att få förebilder.

Vi har gemensamma genomgångar kring vad som kännetecknar sagor och hur en saga kan vara uppbyggd.

Vi skriver tillsammans och sedan får du skriva själv.

Du skriver en egen berättande text - en saga, som innehåller de typiska "sagoingredienserna".

Du presenterar din saga. Du väljer på vilket sätt du vill presentera den.

 

BEDÖMNING

Din förmåga att läsa och förstå

Din förmåga att skriva en egen berättande text - saga

Din förmåga att presentera skriven text

 

Matriser

Sv
Berättande, beskrivande förmåga - Sagor

Formulera sig i tal och kommunicera i samtal
Berätta, beskriva och förklara samt framföra tankar och åsikter i samtal.
Du uttrycker dig oftast tydligt i samtal. Du utvecklar ditt budskap genom att försöka förklara och förtydliga. Det finns en enkel "röd tråd" och struktur i ditt budskap. Du motiverar dina åsikter på ett ganska bra sätt
Du uttrycker dig klart och tydligt med ett varierat språk. Du använder ord och begrepp kopplade till ämnet. Du utvecklar ditt budskap genom att beskriva, förklara, motivera och argumentera. Det finns en "röd tråd" och struktur i ditt budskap. Du motiverar dina åsikter på ett bra sätt.
Du uttrycker dig nyanserat och på ett tydligt och säkert sätt med god variation i språket. Du har ett brett ordförråd. Du utvecklar ditt budskap genom att sammanfatta, dra slutsatser och argumentera på ett tydligt sätt. Det finns en tydlig struktur och en medveten "röd tråd" i ditt budskap. Du motiverar dina åsiker på ett mycket bra sätt.
Läsa
Du läser med flyt och visar att du har grundläggande läsförståelse.
Du läser med gott flyt och visar god läsförståelse.
Du läser med ett mycket gott flyt och med inlevelse. Du visar mycket god läsförståelse.
Genremedvetenhet
Saga
Texten är i huvudsak anpassad till ämnet. Texten håller sig relativt väl inom genren.
Texten är anpassad till ämnet. Texten håller sig inom genren.
Texten är väl anpassad till ämnet och visar god balans mellan detaljer och översikt. Texten utnyttjar genrens möjligheter.
Regler för skrivande
Ordval, meningsbyggnad, skiljetecken, styckeindelning samt stavningsregler.
Du skriver med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Du bearbetar texten utifrån givna instruktioner. Behöver visst stöd igenom processen.
Du skriver med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Du bearbetar texten självständigt utifrån instruktioner - respons.
Du skriver med god språklig variation, utvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Läsa & Analysera
Läsa, förstå, analysera, tolka och reflektera kring texter.
Du kan föra enkla resonemang och till viss del dra slutsatser kring innehåll i text.
Du kan föra relativt väl utvecklade resonemang kring texter. Du kan läsa mellan raderna.
Du kan reflektera kring texter på ett nyanserat och välutvecklat sätt. Du kan dra väl underbyggda slutsatser. Du kan se budskap mellan raderna i texter samt formulera dig tydligt kring dessa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: