Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Experiment

Skapad 2018-03-15 11:35 i PARTILLE GYMNASIESÄRSKOLA Partille
Gymnasiesärskola Natur och miljö, NAO
Genom att utföra enkla naturvetenskapliga experiment kommer vi att undersöka fysikaliska och kemiska sammanhang. Vi tränar på att ställa en hypotes, på att genomföra experiment och på att ge en förklaring till varför det blev som det blev. Undervisningen syftar till att utveckla kunskaper om fysikaliska och kemiska sammanhang och till att skapa nyfikenhet och intresse inför att undersöka omvärlden.

Innehåll

Bedömning - Vad och Hur

VAD ska bedömas? Din förmåga att:

 • Ställa en hypotes - vad tror du kommer att hända?
 • Genomföra undersökningar. 
 • Ge rimliga förklaringar - varför blev det som det blev?

HUR ska det bedömas?

 • Efter varje undersökning skriver vi en experimentrapport där du får svara på frågorna VAD vi har undersökt, HUR undersökningen blev och VARFÖR det blev som det blev. 
 • Genom att vi fotar/filmar dina undersökningar.

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • 3) Förmåga att genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning.
  NAO
 • Centralt innehåll
 • Vatten och vattnets olika egenskaper.
  NAO  -
 • Olika material och deras egenskaper, till exempel hårdhet, struktur och täthet.
  NAO  -
 • Problemlösning av praktisk karaktär inom ämnesområdet, till exempel mätningar, jämförelser och uppskattningar.
  NAO  -
 • Olika slags berättelser om naturvetenskapliga fenomen.
  NAO  -
 • Eleven deltar i att genomföra fältstudier i närmiljön och andra enkla undersökningar av omvärlden. Eleven deltar också i att orientera sig i närmiljön med hjälp av olika strategier. Utifrån vardagsaktiviteter deltar eleven i att mäta och planera tid.
  NAO
 • Eleven genomför fältstudier i närmiljön och andra enkla undersökningar av omvärlden. Eleven orienterar sig också i närmiljön med hjälp av olika strategier. Utifrån vardagsaktiviteter mäter och planerar eleven tid.
  NAO
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: