Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

STADEN

Skapad 2018-03-15 12:47 i Gåvsta skola Uppsala
Grundskola 8
Slöjd är grönt

Innehåll

 

STADEN

 

SLÖJD ÄR GRÖNT

 

I läroplanen betonas arbetet för en hållbar utveckling. I slöjden utvecklas medvetenheten om detta utifrån fyra Å.

 

ÅTERHÅLLSAM - att vi bara ska konsumera det vi behöver med tanke på ekologiska, ekonomiska, sociala och etiska aspekter i ett globalt perspektiv.

 

ÅTERANVÄND - att vi använder det som prooduceras som det är. Att vi byter, skänker, lånar och delar saker med varandra.

 

ÅTERBRUK -  att vi tar till vara producerat material och lagar, förändrar, gör om samt använder det till något nytt och annat än vad det var tänkt till från början.

 

ÅTERVINN - att allt som inte längre kan användas ska hamna på rätt ställe i kretsloppet. Exempelvis PET-flaskor återvinns och blir tyg.

 

 

 

 

 

FÖRUTSÄTTNIGAR: Tillverka en ny produkt av något redan tillverkad produkt, t ex av jeans, tröjor, överkast, dukar, kläder, slipsar mm låt enbart fantasin sätta gränsen.

 

Dela upp arbetet i praktiskt och teoretiskt.

 

Praktiskt: Tillverka produkten

 

Teoretiskt: Sök fakta om ÅTERHÅLLSAM, ÅTERANVÄND, ÅTERBRUK, ÅTERVINN, ekologiskt, miljötänk mm.

 

Det skrivna ska dokumenteras och presenteras på ett inspirerande sätt på affisch eller i ett häfte med försättssida med gruppens deltagare för och efternamn, klass och år. Ge arbetet ett namn som rubrik, gärna med bild. Häftet ska bestå av tre sidor.

 

 

 

 

 

CENTRALT INNEHÅLL:

 

  • Välja och motivera tillvägagångssättet i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekt.

  • Tolka slöjdföremålets estetiska och kulturella uttryck.

  • Nyproducera och återanvända material.

  • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.

  • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      LYCKA TILLJ

 

EWA ENLUND VÅ 2018

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: