Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bi: Pubertet år 6 Borgen

Skapad 2018-03-15 13:15 i Borgenskolan 6-9 Trelleborg
Sexualkunskap innefattande: puberteten, reproduktion och sexualitet och frågor kring kärlek, relationer, ansvar och identitet.
Grundskola 6 Biologi
....

Innehåll

Förankring i läroplanen

Söka och tillägna sig kunskaper om ämnet sexualkunskap för att muntligt och skriftlig beskriva och förklara med för ämnet aktuella begrepp och koppla till vad som händer i kroppen.

Vi kommer att arbeta med

Vi behandlar pubertet, reproduktion, sexualitet och diskuterar kring frågor om identitet, relationer, kärlek och ansvar.

Arbetsformer

Arbete med texter med begrepp inom ämnena pubertet, reproduktion och sexualitet. Värrderingsövningar och diskussion i frågor kring kärlek, relationer, ansvar och identiet.

Bedömning

Delta i muntlig redovisning och använda ämnesspecifika begrepp. Delaktighet i värderingövningarna samt kunna motivera sitt val.

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
    Bi  4-6
  • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
    Bi  4-6
  • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
    Bi  4-6

Matriser

Bi
Biologi åk 6

Förmågan att kommunicera.

F
E
C
A
Förmågan att samtala om och diskutera naturvetenskapliga frågor.
Du kan samtala om och diskutera naturvetenskapliga frågor (hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet)
Du kan samtala om och diskutera naturvetenskapliga frågor (hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet) Du kan samtala om och diskutera naturvetenskapliga frågor (hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet)
Du kan samtala om och diskutera naturvetenskapliga frågor (hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet)
Förmågan att lyssna aktivt, bemöta åsikter och argumentera.
I diskussioner ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument
I diskussioner ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument
I diskussioner ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument.
Förmågan att föra diskussionen framåt.
Du för till viss del diskussionerna framåt
Du för diskussionerna framåt
Du för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Förmågan att använda inhämtad information i egna diskussioner, anpassade till sammanhanget.
Dina diskussioner har viss anpassning till sammanhanget.
Dina diskussioner har relativt god anpassning till sammanhanget.
Dina diskussioner har god anpassning till sammanhanget.
Förmågan att från informationen skapa egna muntliga (eller andra) framställningar, anpassade till sammanhanget.
Du skapar framställningar med viss anpassning.
Du skapar framställningar med relativt god anpassning.
Du skapar framställningar med god anpassning.

Förmågan att använda information och modeller från biologins värld.

F
E
C
A
Ha kunskaper om biologiska sammanhang
…på ett grundläggande plan.
… på ett gott plan.
…på ett mycket gott plan.
Förmågan att visa biologiska teorikunskaper.
Du kan ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Du kan förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Du kan förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp.
Förmågan att föra resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet och därvid relatera till några samband i människokroppen.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Förmågan att berätta om naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människans levnadsvillkor.
Du berättar om naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du berättar om naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du berättar om naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: