Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Crime story

Skapad 2018-03-15 14:06 i Friskolan Asken Grundskolor
Vi ser deckare, läser korta texter samt en roman, diskuterar och skriver en egen deckare.
Grundskola 8 Engelska
Crimes are terrible, but most people like to read and watch crime stories. How come? Well, the stories are often about topics that are interesting and thrilling such as love, money, jealousy and death. Let's dig deeply into this fascinating theme!

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

We are going to

 • Learn words and expressions in the area "crime",
 • Discuss criminal issues,
 • Write a crime story after having witnessed a crime scene at school.

Teacher’s goals are that you will:

 • Be active in discussions,
 • Write a crime story.

Assessment:

 • You will get a matrix and a comment on your crime story.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Crime essay

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Din deckare innehåller en ordentlig personbeskrivning av detektiven eller huvudpersonen. Miljön är beskriven. Ett motiv till brottet finns med samt ett antal ledtrådar. Mordscenen som du bevittnade finns med, om dock något oklart.
Din deckare innehåller en utförlig beskrivning av såväl detektiven/huvudpersonen som brottslingen. Miljön är detaljerat beskriven med hjälp av sinnesintryck. Det finns dessutom villospår som bidrar till spänningen Mordscenen som du bevittnade finns med på ett relevant sätt.
Såväl personer, miljö och tid är detaljerat beskrivna. Din deckare är spännande och upplösningen är inte förutsägbar, men ändå trovärdig. Mordscenen som du bevittnade ingår tydligt i en mer komplex uppbyggnad.
Disposition
Det finns en viss struktur och röd tråd.
Texten är sammanhängande och lätt att läsa.
Det finns en tydlig struktur och disposition.
Ordval
En engelsktalande person kan förstå texten och orden fungerar i sammanhanget.
Det finns en viss variation i ordvalet och ett stort ordförråd syns.
Ett mycket stort ordförråd syns och språket varieras på en högre nivå. Språket har bredd, djup och är koncist. Idiomatiska uttryck används.
Stavning
En del ord är felstavade, men en engelsktalande person kan förstå texten.
Det finns få stavfel som stör läsningen och förståelsen.
Det finns endast enstaka stavfel.
Grammatik
Det finns flera grammatiska fel men en engelsktalande person kan förstå texten.
Det finns få grammatiska fel som stör läsningen och förståelsen.
Det finns få grammatiska fel.
Skrivregler
Styckeindelning och/eller skiljetecken används ibland felaktigt och försvårar läsningen och förståelsen.
Styckeindelning och/eller skiljetecken används i huvudsak rätt och underlättar läsningen och förståelsen.
Styckeindelning och/eller skiljetecken används rätt och underlättar läsningen och förståelsen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: