Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden 2018 åk 2

Skapad 2018-03-15 14:32 i Munkedalsskolan Munkedal
I detta arbetsområde kommer vi att lära oss mer om vad som finns ute i universum och hur det som finns därute påverkar oss.
Grundskola 1 – 3 Bild NO (år 1-3) Svenska Svenska som andraspråk
Du kommer få följa med på en resa ut i rymden. Där kommer du träffa utomjordingar, bekanta dig med planeter och andra spännande ting. Du vågar väl hänga med?

Innehåll

Centralt innehåll

 •  Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.

Kunskapskrav

Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.Arbetssätt och arbetsformer

Arbetssätt och metodval

Du kommer att få lyssna på fakta och se på bilder samt filmer. Du kommer få arbeta med läsförståelse.

Du kommer också att skriva egna faktatexter från stödord som vi gemensamt tagit fram via mindmap och skriva din text på dator

När vi arbetar med planeterna kommer du tillsammans med en kamrat få forska om en planet. Då letar ni själva stödord ur enkla faktatexter för att sedan göra en egen faktatext.

Vi kommer att arbeta med rymden i bilden samt göra olika undersökningar.

Skapa bilder med tex vattenfärg och pensel. Skapa eget stjärntecken etc.

Bedömning

Du kommer bedömas efter hur du deltar på lektionerna.

Du kommer också få berätta och beskriva hur jorden, solen och månen rör sig i förhållande till varandra, antingen muntligt eller skriftligt.

Vi kommer också att titta på dina skrivna texter, samt hur du deltagit under lektionerna vid enskilt och grupparbete.

Uppgifter

 • Skriva faktatexter om rymden

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  Fy  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  Fy  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  Fy  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
  Fy   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: