Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ångelstaskolan, Favoritmatematik 2B kapitel 3

Skapad 2018-03-15 14:52 i Ångelstaskolan Uppsala
Grundskola 2 Matematik
Vi tränar på talen 0-1000. Vi undersöker även hur människorna gjorde innan vi använde oss av siffror.

Innehåll

Konkretisering av mål

Du ska kunna: 

 • jämföra talen inom talområdet 0-1000
 • förstå positionssystemet uppbyggnad och vilken talsort som ändras vid addition och subtraktion
 • göra beräkningar i addition och subtraktion inom talområdet 0-1000, både med och utan tiotalsövergång
 • skriva tal i utvecklad form, t ex 236 = 200+30+6
 • förstå nollans betydelse i talet
 • symboler för tal i några olika kulturer genom historien
 • positionens betydelse

Begrepp som du ska känna till:

 • ental
 • tiotal
 • hundratal
 • positionssystem
 

Vad ska bedömas

Jag kommer bedöma dig utifrån:
 • din förmåga att använda begreppen på ett korrekt sätt
 • om du kan jämföra talen i talområdet 0-1000
 • om du förstår hur positionssystemet är uppbyggt
 • om du kan skriva tal i utvecklad form
 • om du förstår nollans betydelse
 • om du kan berätta något om symboler för olika tal i några kulturer genom historien.

Hur ska undervisningen se ut

Vi kommer ha gemensamma genomgångar där vi går igenom olika moment. Jag kommer att prata matematik och tillsammans lösa olika uppgifter.

Du kommer att få lösa uppgifter enskilt, i par och i grupp. Du kommer få träna på att förklara hur du tänker när du löser uppgifter.

Vi kommer att arbeta i matteboken samt spela mattespel. Du kommer att träna på Bingel.

 

Hur ska eleverna få visa vad de kan

Jag kommer bedöma dig utifrån:
 • hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp
 • hur du arbetar med dina uppgifter
 • hur du har löst dina uppgifter i matteboken
 • diagnosen i matteboken
 • prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: