Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NF Regnbågen Normer och Värden 2018

Skapad 2018-03-15 15:02 i Hans och Greta förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
I värdegrundsarbetet arbetar vi kontinuerligt i både vardagen och i planerade aktiviteter med olika metoder för att befästa alla människors lika värde och vikten av att visa empati och respekt i vardagen. Med grund i barnkonventionen använder vi många olika uttrycksformer och språk såsom berättelser i böcker, film, rollspel, dramatiseringar, samtal, bilder och musik. Vi arbetar aktivt med hållbara relationer. Detta gör vi genom händelser som sker i vardagen, då vi för dialog mellan barn och vuxna kring de olika situationerna. Vi som pedagoger är förebilder och visar detta genom ett nyfiket medskapande. När saker i vardagen händer förs även dialog mellan barn och vuxna om vad som hänt och hur det känns. Som personal är vi goda förebilder genom att vara medskapande vuxna i barnens vardag.

Innehåll

Mål:

Barns integritet skall synliggöras genom dialog och i praktisk handling med barn/barnen i fokus.

 

Hur: 

  • Genom att berätta varför man filmar fotograferar.
  • Belysa under reflektionsmöten hur barnet/barnen uppfattar fotografering/filmning.
  • Genom att barnet använder  stopptecken när någon blir för närgången.
  • Vid toalettbesök bejaka integritet.
  • Observant på barnets kroppsspråk vid beröring.
  • Genom att ge barnen möjlighet att påverka trygghetszoner/ otrygghetszoner.

 

RESULTAT (Indikatorer)

Barnet ställer frågor kring integritet, vad som de anser vara accepterat och inte accepterat.

Barnets möjligheter till att delta aktivt i sitt agerande vid filmande/fotograferande genom frågeställningar och att de själva får avgöra om de vill/skall delta.

Barnet uttrycker “Jag vill” eller “Jag vill inte”.

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: