Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Forntiden

Skapad 2018-03-15 15:38 i Nolskolan Ale
Ett arbetsområde om forntiden från de första människorna fram till järnåldern.
Grundskola 3 SO (år 1-3) Historia Svenska
Hur levde människorna under forntiden?

Innehåll

Mål för elev

Du ska visa att du:

 • kan ge exempel på hur människor levt under de olika tidsåldrarna stenålder, bronsålder och järnålder
 • förstå olika tidsbegrepp samt läsa av en tidslinje
 • kan ge exempel hur man kan se spår av forntiden i naturen

Innehåll

 • Istiden
 • Stenålder, bronsålder och järnålder - hur människor levde under dessa tidperioder

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta så här:

 • ha genomgångar
 • se på film
 • läsa och bearbeta faktatexter
 • skriva berättelse
 • diskussioner och arbetsuppgifter i små grupper kring frågor och påstående

Redovisning

Du kommer att få visa vad du kan genom att kontinuerligt under arbetsområdet:

 • skriva egna faktatexter
 • svara på frågor skriftligt och muntligt om de olika tidsperioderna
 • delta i diskussioner

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  Hi  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  Hi  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  Hi  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Hi  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: