👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mina dikter

Skapad 2018-03-15 18:09 i Kullens skola Kungälv
Diktskrivning i grupp!
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Nu har vi pratat, läst och gemensamt skrivit dikter. Nu tar vi det ett steg längre!

Innehåll

Vi har arbetat så här:

Vi har läst, pratat och skrivit om olika sorters dikter under en period och nu gör vi två uppgifter kring detta.

Den ena uppgiften handlar om följande:

Alla elever har skrivit två meningar var om ordet "hjärta".

De har delats in i grupper om tre elever och formulerar sina sex meningar i en passande ordning (skapar en dikt).

De planerar och målar en gemensam blid som passar till dikten.

De bestämmer vem som ska läsa upp vilken mening (alla ska läsa lika mycket).

De ska filma sin bild med Ipad och tydligt läsa upp sin gemensamma dikt.

De delar filmen med mig!

Uppgifter

 • Film om vår dikt

 • Mina dikter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6