Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English grammar

Skapad 2018-03-15 18:33 i Harbo skola Heby
Grundskola 5 Engelska
Grammatiken i tal och skrift åk 5.

Innehåll

Syfte

Du ska kunna känna igen, använda och förstå grammatiska strukturer när du läser, skriver, talar och lyssnar.

 

Arbetsbeskrivning

Genomgångar av grammatiska strukturer och talrika övningstillfällen bl.a. muntligt som skriftlig av grammatiska moment, samt kontinuerlig feedback för att veta nästa steg i din grammatiska förståelse:

 • Obestämd artikel: a eller an (en, ett)
 • Bestämd artikel: the
 • Substantiv: singular och plural (ental och flertal)
 • Räkneord: Grundtal och ordningstal
 • Adjektiv: Komparation av korta resp. långa adjektiv (-...er, the ...-est eller more ..., the most ...)
 • Personliga pronomen: I eller me, he eller him osv (jag eller mig)
 • Possessiva pronomen: my eller mine, her eller hers osv (ägande)
 • Verb i presens: regelbundna i enkel och pågående form (nutid)
 • Verb i preteritum: regelbundna i enkel och pågående form  (dåtid)
 • Hjälpverben be och have: presens och preteritum
 • Verb i perfekt: regelbundna med hjälpverbet have (have/has+ p.p.)
 • Verb i pluskvamperfekt: regelbundna med hjälpverbet have (had + p.p.)
 • Verb i futurum: framtid med will eller going to
 • Oregelbunden verb: infinitive, preteritum, perfekt
 • There is/ There are: Det är och det finns.
 • Sammandragna former (What is - What's, I am - I´m osv)
 • Do-omskrivning: Att ställa frågor med hjälp av do/does/did

 

Bedömning

Kontinuerliga bedömningstillfällen när du tränar olika grammatiska moment när du talar och skriver texter, samt vid muntliga och skriftliga diagnoser/förhör/prov. Bedömningen av dina grammatiska färdigheter synliggörs i en matris.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: