Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering för ämnet Engelska, åk 4 2018

Skapad 2018-03-15 22:43 i Munkedalsskolan Munkedal
Do you speak English? Yes I do! And I can read and write too!
Grundskola 4 Engelska
Engelska är det språk som talas och förstås av flest människor i världen. Du möter engelska överallt både i ditt eget samhälle och i hela världen. För att kunna förstå och kommunicera med andra behöver du också kunna tala och förstå andra språk.. Att lära dig att förstå och använda det engelska språket kommer du att ha glädje och nytta av hela ditt liv.

Innehåll

 

Arbetssätt och arbetsformer

 Så här ska vi arbeta: 

Du kommer få:  

 • träna på att använda ditt ordförråd i tal, samtal och skrift (ord, enkla fraser, enkel dialog) som har avknytning till din vardag
 • träna på att lyssna, läsa och förstå det engelska språket
 • träna på att lyssna och förstå enkla instruktioner och beskrivningar
 •  skriva enkla engelska meningar/texter
 • Lyssna på och sjunga engelska sånger
 • se och samtala runt engelska filmer
 • lära dig några enkla grundläggande grammatiska strukturer (t.ex. verbet "to be", substantiv i singular/plural, have-has, prepositioner)

 

  Detta lär du genom:

 • få många tillfällen att samtala med kamrater och lärare
 •  att lyssna på talad engelska både av lärare och från olika medier
 • att arbeta med olika läromedel/ material/skönliteratur
 • att delta i gemensamma genomgångar
 • att delta i lekar, sånger, spel och drama
 •  att se och samtala runt olika  filmer/bilder  
 • att arbeta både enskilt, i grupp och i helklass
 • att träna på veckans text, glosor

 

 

Bedömning

Dina kunskaper bedöms fortlöpande genom observationer av vad du visar under lektionerna och också genom ett antal prov under vårterminen. (Skolverkets diagnosmaterial). Provet är uppdelat i fyra delprov (tala/samtala, läsa/förstå, lyssna/förstå och skriva en enkel sammanhängande text. Efter sammanställningen av resultaten på provet kommer jag att dokumentera din kunskapsutveckling i matrisen nedan: "Visad kunskap i förhållande till Skolverkets kunskapskrav i Engelska, för år 1 - 6".  Lgr 11. I bedömningen tar jag både hänsyn till vad du visat under lektioner och resultatet av bedömningsuppgifterna.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En

Matriser

En
Kunskapsmatris i Engelska år 4-6. Matrisen är baserad på InfoMentors material Heja

Lyssna/förstå

På väg mot en grundläggande nivå
grundläggande nivå Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmågan att förstå och tolka talad engelska
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i det som sägs.
Du kan förstå innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i det som sägs.
Visa förståelse för talad engelska
Du kan beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett utvecklat sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt.

Läsa/förstå

På väg mot en grundläggande nivå
grundläggande nivå Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmågan att förstå och tolka innehållet i i texter
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i texterna.
Du kan förstå innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i texterna.
Visa förståelse för engelska i text
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett utvecklat sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt.

Tala/Samtala

På väg mot en grundläggande nivå
grundläggande nivå Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala på engelska
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du pratar med andra. Du använder ord, fraser och meningar så någon annan kan förstå.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du pratar med andra. Du använder ord, fraser och meningar på ett tydligt sätt.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du pratar med andra. Du använder ord, fraser och meningar på ett tydligt sätt och som passar till situationen.
Utveckla samtalet
Om du inte förstår eller blir förstådd i ett samtal har du någon metod för att komma runt problemet.
Om du inte förstår eller blir förstådd i ett samtal har du några olika metoder för att komma runt problemet.
Om du inte förstår eller blir förstådd i ett samtal har du flera olika metoder för att komma runt problemet.
Muntlig redovisning
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du gör olika enkla muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du gör olika enkla muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du gör olika enkla muntliga redovisningar.

Skriva/Skriftväxla

På väg mot en grundläggande nivå
grundläggande nivå Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva engelska
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver på engelska. Du använder ord, fraser och meningar som någon annan kan förstå.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver på engelska. Du använder ord, fraser och meningar på ett tydligt sätt.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver på engelska. Du använder ord, fraser och meningar på ett tydligt sätt och som passar till situationen.
Utveckla texter
Du har någon metod för att komma runt ett problem när du skriver på engelska.
Du har några olika metoder för att komma runt ett problem när du skriver på engelska.
Du har flera olika metoder för att komma runt ett problem när du skriver på engelska.
Skriftlig redovisning
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver olika texter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: