Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gjuta i tenn

Skapad 2018-03-16 07:57 i Söndrumsskolan Halmstad
Ett första möte med tekniken gjutning.
Grundskola 6 Slöjd

I den här uppgiften får du för första gången prova att gjuta metall. Vi kommer att gjuta smycken av den lättsmälta metallen tenn. Alla får sedan klippa till en lädersnodd i lagom längd, så att tennsmycket kan hängas om halsen.

Innehåll

Tidsplan

 Uppgiften beräknas ta ca 3_4lektioner.

Mål

När du genomfört uppgiften ska du kunna/veta:

Skissa olika förslag på formgivning.
Skilja på olika sorters metaller.
Känna till metallers ursprung.
Kunna hantera verktyg för metallbearbetning.
Vara medveten om farorna vid arbete med gjutning (heta material, öppen låga etc.)
Känna till skillnaden mellan filar för trä och för metall.
Uttrycka sig kring sitt föremåls utseende.

Känna till begrepp som: 

MDF-skiva

Board
Kontursåg
Gjutform
Positiv-negativ form
Gasol
Stålull

Arbetssätt, metod och material

Exempel på tillverkat föremål visas och finns att beskåda för eleverna.
Instruktioner skrivs på tavlan och delas ut i pappersform till varje elev.
Tillverkningsmomenten visas praktiskt och förklaras av läraren.

Arbetsgång:
Planera arbetet genom skisser och idéer ritade i naturlig storlek.
Delta i genomgångar kring säkerhetsfrågor rörande gasolarbete samt arbete i metall, såga, fila, slipa, borra och polera. Läraren lär ut teknikerna för tillverkning.
Tillverka ett smycke med gjutteknik. (Eleverna hjälper varandra att komma ihåg teknikerna)
Förändra, förbättra, göra om?

Reflektera och redovisa arbetsprocessen. 

Bedömning/Redovisning

 Läraren bedömer hur du:

 • Formger och framställer föremålet
 • Utvecklar idéer och motiverar sina val
 • Hanterar verktyg
 • Redovisar arbetsprocessen (redovisning sker inför klass och/eller lärare).

Uppgifter

 • Slöjd: Formge förslag på gjutbart föremål

 • Slöjd: Tillverka gjutmall och därefter gjuta föremål.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Matris för bedömning av slöjdförmågor i åk 3-6

Förmågan har inte bedömts
F
E
C
A
Slöjdföremål
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Hantverkstekniker
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Ge omdömen
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Tolka
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: