👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Drakskeppet - läsförståelse

Skapad 2018-03-16 08:07 i Friskolan Asken Grundskolor
Vi läser Maj Bylocks Drakskeppet och arbetar med läsförståelsen genom att skriva egna läsloggar
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska
Vi kommer att börja läsa boken Drakskeppet.

Innehåll

Syfte

Syftet med det här arbetsområdet är att med hjälp av en läsrutin utveckla en lust till läsandet. Efter varje kapitel kommer vi sammanfatta det vi läst och eleverna kommer sedan få arbeta med särskida läsförståelsefrågor till varje kapitel. 

 

Centralt innehåll
  • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  • Läsa skönlitteratur, skriva läslogg och ha boksamtal. Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk. Hur man använder ordböcker för stavning och ordförståelse.

 

Kunskapskrav
  • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt
  • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse. 
  • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.