👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska dialekter och nordiska språk

Skapad 2018-03-16 08:39 i Österslättsskolan Karlshamn
Svenska dialekter och nordiska språk
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi har genomgång, läser, lyssnar och ser på filmer om svenska dialekter (sociolekter) och nordiska språk. Diskussioner i par, enskilt och helklass, får förekomma. Varje elev skriver enskilt svar på utdelade frågor om svenska dialekter (sociolekter) och nordiska språk. Där ska dialektens/språkets ursprung, historia och särdrag beskrivas och jämföras med exempel på ord mot vår standardsvenska och nutidssvenska. Källredovisning ska göras efter harvardsystemet eller oxfordsystemet fortlöpande i arbetet, vid varje enskilt textstycke. Svaren/texterna lämnas sedan in på utsatt datum. De som vill får redovisa sina svar inför helklass.

Matriser

Sv
Dialekter och nordiska språk

Nivå 1
Ej godtagbara kunskaper
Nivå 2
Godtagbara kunskaper
Nivå 3
Väl godtagbara kunskaper
Nivå 4
Mycket väl godtagbara kunskaper
Sv
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.
Eleven kan föra ut­vecklade och relativt väl underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.