Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bee-boot

Skapad 2018-03-16 09:13 i Bamsebo Dibber Sverige AB
Introducera och jobba med BeeBoot.
Förskola
Introducera och jobba med Bee-boot.

Innehåll

 

Bildresultat för bee bot

 

                             Bildresultat för bee bot

 

 

 

Programmering i förskolan?

 

 • Samarbete

 • Turtagning

 • Höger-vänster (lägesbeskrivningar)

 • Logiskt tänkande

 • Planering

 • Färg och form

 • Bokstäver

   

  Allt detta genom att programmera detta bi. Hur då? Bee-boot är ett litet robot-bi som kan förflytta sig i olika riktningar med hjälp av förinställda knapptryckningar. Det enkla handhavandet gör att även små barn kan träna logiskt tänkande och enkel programmering.

  Roboten rör sig med ett fast avstånd på 15 cm för varje inprogrammerad framåt/bakåtpil. På detta sätt kan roboten stanna på bestämda positioner. Bee-boot kan röra sig framåt, bakåt, svänga vänster och svänga höger. Roboten laddas med USB via dator eller via dockningsstation. Storlek: 13×10 cm, höjd 7 cm.

   

   

   I förskolans läroplan Lpfö98 står:

   

  Förskolan ska sträva efter att varje barn:

  •Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap

  •Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar

  •Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt mätning, tid och förändring

  •Utveckla sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang

  •Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap

  •Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar

  •Utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

   

   

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: