Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tryck1

Skapad 2018-03-16 09:53 i Österslättsskolan Karlshamn
Grundskola 7 – 9 Fysik
Under vattnet ökar trycket på oss medan trycket minskar när vi är på höga berg. Hur kan det komma sig?

Innehåll

 Konkretisering

Under detta arbetsområde ska du utveckla dina kunskaper om

 • vad som menas med tryck ur ett fysikaliskt perspektiv
 • varför vissa föremål flyter på vatten medan andra sjunker
 • vad lufttryck är för något
 • varför flygplan kan flyga
 • hur du kan agera vid vardagssituationer t ex rädda person ur isvak
 • att utföra laborationer

 

Undervisning/arbetssätt

Vi kommer att under området ha föreläsningar, filmer och många demonstrationer. Laborationer ingår som en del av lärandet. Vi avslutar området med ett prov.

Bedömning

Efter avslutat område görs bedömning i matris.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Tryck

Förmåga att genomföra laboratorieundersökningar

Ej nått målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Genomföra undersökningar och använda utrustning
Har inte visat förmågan att genomföra undersökningar och använda utrustning.
Genomför undersökningar och använder utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Genomför undersökningar och använder utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Genomför undersökningar och använder utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Dokumentera
Har ännu inte visat förmåga att skriva enkla dokumentationer.
Skriver enkla dokumentationer.
Skriver utvecklade dokumentationer.
Skriver välutvecklade dokumentationer.

Förmåga att använda begrepp, modeller och teorier

Ej nått målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Föra resonemang där fysiken kopplas till företeelser i vardagsliv och samhälle
Har ännu inte visat förmåga att föra resonemang.
För enkla och till viss del underbyggda resonemang.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Beskriva fysikaliska samband
Har ännu inte visat förmåga att se samband.
Visar på enkelt identifierbara samband.
Visar på förhållandevis komplexa samband.
Visar på komplexa samband.
Använda naturvetenskapliga begrepp
Har ännu inte visat förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Visar till viss del förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Visar relativt god förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Visar god förmåga att använda naturvetenskapliga begrepp.
Kunskaper om tryck
Har ännu inte tillräckliga kunskaper.
Har grundläggande kunskaper.
Har goda kunskaper.
Har mycket goda kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: