Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lpp-svenska-Film

Skapad 2018-03-16 10:47 i Västerholm Grundskolor
Läsning öva läskondis!
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk
Vi kommer att arbeta med film i det här arbetsområdet. Ni får lära er att tolka film (tema och motiv), läsa filmrecensioner samt skriva en egen, vad dramaturgi är, och givetvis se film.

Innehåll

Syfte

 • Syfte
 •  
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,


Centralt innehåll

 • Centralt innehåll
 •  
 • Sv 7-9
  Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Sv 7Språkbruk Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning

Så här ska vi arbeta

Se film och arbeta med den genom att analysera innehållet, hitta Tema och Motiv och skriva ett referat, där du återger handlingen i filmen.

Visa vad du lärt dig/Bedömning

Se Matrisen

Kunskapskrav

Antingen kopplas kunskapskrav eller läggs matris in.

IKT

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Film

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Se och förstå film
Du ser filmen och visar viss förståelse men du har svårt att göra sammanfattningar av filmens handling och personer
Du ser filmen och visar en grundläggande förståelse genom att göra enkla sammanfattningar av filmens handling och personer.
Du ser filmen och visar en god förståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av filmens handling och personer.
Du ser filmen och visar en mycket god förståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av filmens handling och personer.
Skriva
Du skriver med ett enkelt språk vad gäller meningsbyggnad och ordval. Du har svårt att anpassa språket till texttypen.
Du skriver med viss språklig variation vad gäller meningsbyggnad och ordval. Du försöker anpassa språket till texttypen.
Du skriver med relativt god språklig variation genom att variera meningsbyggnaden och anpassa ordvalet till texttypen.
Du skriver med god språklig variation genom att variera meningsbyggnaden och anpassa ordvalet till texttypen.
Du skriver korta svar som inte visar på reflektion.
Du skriver ganska korta svar men du försöker skriva med lite egna tankar och reflektioner.
Du skriver ganska utförliga svar som innehåller enklare reflektioner och egna tankar.
Du skriver utförliga svar som innehåller utvecklade reflektioner och egna åsikter.
Samtala
Du sitter mestaldels passiv i filmsamtalen
Du deltar i filmsamtalen.
Du deltar aktivt i filmsamtalen.
Du deltar aktivt och leder filmsamtalen.
Du har svårt att ställa relevanta frågor i samtalen.
Du ställer enkla och relevanta frågor i samtalen.
Du framför utvecklade åsikter som för samtalet framåt
Du ställer välutvecklade frågor och framför åsikter som för samtalen framåt och breddar/fördjupar diskussionen
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: