Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Serier

Skapad 2018-03-16 11:21 i Börje skola Uppsala
Grundskola F – 3 Svenska som andraspråk Bild Svenska
Vi kommer nu att bege oss in i seriernas värld! Tecknade serier kan vara mycket roliga och spännande. Genom att kombinera bild och text fångar serierna dig som läsare snabbt. Efter att ha studerat hur serier är gjorda får du själv prova på att göra egna serier med hjälp av olika tips och knep.

Innehåll

Syfte

Syftet med arbetsområdet är att få en fördjupad kunskap om texttypen serier där text och bild samspelar.
 

Mål för arbetet är: 

• Att prata om hur en serie är uppbyggd. 

• Att kunna skriva en serie med läslig handstil. 

• Att skriva en text där dina meningar har stor bokstav i början, mellanrum mellan orden och punkt i slutet. 

• Att träna på hur enklare ord stavas. 

• Att kunna rita bilder till dina texter i din serie. 

Hur ska vi lära oss detta? 

• Läsa och diskutera olika serier. 

• Studera hur bilder kan göra texter mer intressanta och tvärtom.

• Lära oss hur man kortar ner en text så den blir förståelig för att sedan kunna skrivas i en pratbubbla. 

• Öva på stor bokstav, punkt, utropstecken och frågetecken.

• Teckna olika figurer och former. 

• Teckna hur man i ansiktsuttryck och kroppsspråk kan visa olika känslor.

• Planera och rita en egen serie. 

Bedömning: 

• Skriva en serie där text och bild samverkar för att ditt budskap tydligt ska framgå.

• När du skriver din serie visar du att du kan använda stor bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: