Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Industriella revolutionen - VT 2018

Skapad 2018-03-16 11:34 i Mörsils skola F-9 Åre
Grundskola 8 Historia
Den industriella revolutionens betydelse jämförs ofta med den neolitiska – som tog sin början ca 10 000 år tidigare när människor övergick från jägarstenåldern till bondestenåldern och blev bofasta. Den Industriella revolutionen startade i Storbritannien i slutet av 1700 – talet, den gamla hantverksindustrin började ersattes av maskiner - ångmaskiner uppfanns som kunde omvandla kol till energi för att driva alltifrån mekaniska vävstolar till gruvpumpar. Ny transportmedel (ånglok, ångbåtar) gjorde entré. Affärsmän satsade sin pengar i industrin istället för att sponsra handelskompanier, ett nytt samhälle började växa fram där två samhällsklasser arbetar och borgare kom att stå i centrum. I sverige tog den industriella revolutionen fart i Göteborg och Norrköping omkring år 1870 i form av spinnerier och väverier.

Innehåll

 

Undervisning:

Föreläsning/genomgång, diskusioner, jobba enskilt och i grupp/par med analysuppgifter, fördjupningsuppgift/case,  film.

Tid

Vecka 11-15

Bedömning/Examinationsform

  • Egen fördjupning & redovisning - "industriella revolutionens" uppfinningar/upptäckters påverkan på människa & samhälle från 1800 till 1920 talet.
  •  Skriftligt prov.

 

Mål

Efter detta moment ska du;

  • Ha kunskap industrialiseringen i Europa och Sverige.
  • Kunna ge förklaringar när, hur och varför industrialiseringen startar.
  • Kunna förklara industrialiseringens konsekvenser för olika samhällsgrupper och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och övriga världen.
  • Ha kunskap om dåtidens migration inom och mellan länder.
  • Ha kunskap om de idéer, samhällsklasser och politiska ideologier som växer fram under den tid.
  • Ha kännedom om vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor (uppfinningar, fackföreningar, kampen mot slaveri, rösträtt).
  • Ha kunskap om demokratiseringen av Sverige - bildandet av politiska partier, nya folkrörelser, kvinnorörelsen, rösträttsrörelsen, synen på jämställdhet, sexualitet. 
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: