Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spaghetti-Challenge

Skapad 2018-03-16 11:38 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola 5 Teknik
Med spagetti, som fogas ihop med hjälp av limpistol, kan man göra mycket vackra och starka broar. Ni ska i grupper bygga en bro med ett brospann på 40 cm! Till Er hjälp har Ni 300g spaghetti och 15 limpatroner per grupp. Lycka till!

Innehåll

Gör först många skisser och kom överens i gruppen om vilken modell Ni ska bygga.

Gör en tydlig ritning på ett papper i skala 1:2 och visa så noggrant som möjligt hur Ni har tänkt. (Gärna från flera vinklar.) Bron ska bli så lik ritningen som möjligt!

När ritningen är klar och godkänd kan Ni börja bygga! Då är det heller inte OK att ändra i ritningen, även om man kommer på en förbättring, utan det får Ni skriva med i utvärderingen efteråt!

Innan tävlingen kommer broarna att vägas för att kolla materialåtgången, samt fotograferas för att se hur lika ritningen och bron blev.

Klarar två broar av samma vikt, så vinner den lättare av dem.

Lycka till!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Dessutom kan eleven på ett utvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  C 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  C 6
 • Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
  Tk  C 6
 • Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används
  Tk  A 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: