👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen

Skapad 2018-03-16 12:03 i Östratornskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 5 Biologi Kemi Fysik
Kanske vet du att du har ett hjärta som pumpar runt blodet och ett par lungor som fylls med luft när du andas in. Kanske vet du att maten går igenom en process. I det här arbetsområdet om människokroppen kommer du till att lära dig mer om kroppens olika organ, placering, funktion och samverkan.

Innehåll

Syfte med arbetsområdet

Genom undervisningen i biologi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • använda biologins ord och begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen,
 • utveckla kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själv,
 • genomföra experiment i biologi.

Konkretiserade mål

Du ska kunna:

 • namnge och placera kroppens inre/yttre organ som njurar, lever, magsäck, hjärta, lungor, tarmar, hjärna, hud, syn och hörsel, och skelett,
 • förklara organens funktion och hur de samverkar med varandra,
 • förklara hur rörelseapparaten fungerar, skelettet och musklerna,
 • redogöra för vad som händer när man får ett sår,
 • redogöra för matens väg genom kroppen,
 • förklara varför vi andas in syre och ut koldioxid; blomomloppet,
 • förklara ord och begrepp
 • redogöra för våra sinnen och vilka funktioner de har.

Undervisnings innehåll

Vi kommer att:

 • samtala, diskutera och resonera,
 • göra enkla experiment,
 • se filmer samt filmsnuttar,
 • jobba med olika faktatexter om kroppen,
 • läsa i textboken Utkik/biologi,
 • individuellt göra en presentation om vald organ i form av bookcreator,
 • ha tipsrunda om människokroppen.

Bedömning

Du kommer att bedömas genom din förmåga att:

 • beskriva hur skelettet och musklerna fungerar,
 • hur matspjälkningen fungerar,
 • hur de inre organen lever, njurar, andningsorgan och hjärna fungerar,
 • hur synen, lukten och hörseln fungerar,
 • hur blodomloppet fungerar,
 • hur huden ser ut och fungerar,
 • redogöra faktatexter på ett muntligt och skriftligt sätt,
 • redovisningar av fördjupande arbete så som det individuella presentationen,
 • genomföra enkla experiment,
 • enskilt prov

Utvärderingen sker delvis löpande under arbetets gång, men även efter avslutat temaarbete.

Begrepp och ordkunskap

Homo sapiens, DNA-molekyl, cell, skelettcell, nervcell, cellmembran, cellplasma, cellkärna, organsystem, matspjälkning, spjälka, matspjälkningsorgan, lungblåsor (alveoler), blodkroppar, blodplättar, hemoglobin, organ, cellandning (även växter), pigment, känselsinnet, leder, kretslopp, syre, koagulera, näthinna, sinnesorgan, kapillär, vener, keratin, torso

 

 

 

Matriser

Fy Bi Ke
Människokroppen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beskriva varför du kan stå, gå och hoppa
Du gör en enkel beskrivning om hur antingen, skelettet, muskler eller leder fungerar.
Du gör utvecklande beskrivningar om hur skelett, muskler och leder fungerar.
Du gör välutvecklade beskrivningar om hur skelett, muskler och leder fungerar.
Beskriva vad som händer med en köttbulle från gaffeln till toaletten.
Du gör till en viss del en enkel beskrivning om hur matspjälkningen fungerar.
Du gör en utvecklad beskrivning om hur matspjälkningen fungerar.
Du gör en välutvecklad beskrivning om hur matspjälkningen fungerar.
Beskriva de inre organen (lever, njurar, andningsorgan) fungerar.
Du gör en enkel beskrivning om något/några av de inre organen.
Du gör utvecklade beskrivningar om hur de inre organen fungerar.
Du gör välutvecklade beskrivningar om hur de inre organen fungerar.
Beskriva blodomloppet och blodets uppgifter.
Du gör till viss del en enkel beskrivning om hur blodomloppet fungerar och vad blodets uppgifter är.
Du gör utvecklade beskrivningar om hur blodomloppet fungerar och vad blodets uppgifter är.
du gör välutvecklade beskrivningar om hur blodomloppet fungerar och vad blodets uppgifter är.
Beskriva hudens funktion och hur den ser ut.
Du kan till en viss del göra en enkel beskrivning om hudens funktion och utseende.
Du gör en utvecklande beskrivning om hudens funktion och utseende.
Du gör en välutvecklade beskrivning om hudens funktion och utseende.
Den naturvetenskapliga verksamheten.
Känna till några exempel där biologins upptäckter har påverkat vår kultur och världsbild.
Känna till några exempel där biologins upptäckter har påverkat vår kultur och världsbild, t.ex. Linnés och Darwins arbete.
Förklara och diskuterar betydelsen av någon sådan upptäckt.