Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text

Skapad 2018-03-16 13:52 i Torpskolan Lerum
En argumenterande text med utgång ur upplägg för en insändare. Dock jobbar vi med att utveckla texten mer.
Grundskola 7 Svenska
Du ska nu få chansen att uttrycka dina åsikter och skriva en argumenterande text om något som du tycker är viktigt. Vi kommer att utgå från upplägget av en insändare, men vi utvecklar texten mer gällande innehåll m.m.

Innehåll

Arbetet ska lämnas in på Google Drive och här i Unikum uppgifter senast fredag v.11.

Matriser

Sv
Skriva insändare

Kommunikativ kvalité
Syfte och begriplighet
fungerar i huvudsak i det tänkta sammanhanget
fungerar relativt väl i det tänkta sammanhanget
fungerar väl i det tänkta sammanhanget
Innehåll
Utveckling av innehåll Genremedveten
innehåller i huvudsak viktiga uppslag, de flesta utvecklas något
innehåller viktiga uppslag som utvecklas relativt väl
genrens möjligheter utnyttjas
Utredande/Argumenterade text
den egna tankegången framgår och är till viss del underbyggd
den egna tankegången framgår och är relativt väl underbyggd
den egna tankegången framgår och är väl underbyggd
Språk
Ordval
du skriver med viss språklig variation, dvs ordvalet är enkelt
du skriver med förhållandevis god språklig variation, dvs ordvalet är passande och varierat
du skriver med god språklig variation, dvs ordvalet är nyanserat och detaljrikt
Språk
Meningsbyggnad
meningsbyggnaden är i huvudsak rätt
meningsbyggnaden är varierad och i huvudsak rätt
meningsbyggnaden är varierad och träffsäker
Skrivregler
Skiljetecken
du använder i huvudsak stora skiljetecken på ett korrekt sätt
du använder skiljetecken med relativt god säkerhet
du använder reglerna för skiljetecken med god säkerhet
Skrivregler
Stavning
vissa stavfel som inte stör förståelsen
få stavfel
ytterst få stavfel
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: