Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

- Människokroppen

Skapad 2018-03-16 14:27 i Västerhaninge Montessori Grundskolor
Grundskola 5 – 6 Biologi
Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld.

Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, naturbruk och miljö.

Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Lgr11

Innehåll

Människokroppen

Här ska du få lära dig massor om människokroppen så du kan använda biologins och fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i oss.

Syfte

Syftet med undervisningen i inom kunskapsområdet "Kropp och hälsa" är att du ska få en förståelse och insikt om människans anatomi, organsystem, skelett, sinnen, nervsystem,

droger, "att börja bli vuxen" med mera.

 

 

Undervisningens innehåll

Vad?

Vi kommer att arbeta med följande: celler, huden, skelettet, musklerna, blodomloppet, andningen, matens väg genom kroppen, levern och njurarna, hjärnan och nervssystemet, sinnena (lukt, smak, känslel, syn och hörsel), örat och ljud, ögat och ljus, puberteten, fortplantningen och vår hälsa (motion, sömn, mat).

 

Bedömning

Efter avslutat arbete kring "Våra sinnen",  "Huden" och "Nerverna och hjärnan" ska du ha grundläggande kunskaper kring dessa områden inom kroppen. Du ska visa det genom att göra ett skriftligt prov


Efter avslutat arbete kring "Blodomloppet och andningen", "Matspjälkningen", "Skelettet och musklerna" och "Människans pubertet och fortplantning" ska du ha grundläggande kunskaper kring människokroppen och visa det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp på ett skriftligt prov
Du ska kunna:

 • organens namn (skelettet, blodomloppets- och andningens organ, matvägarnas organ och könsorganen 
 • beskriva hur organet ser ut/sätta ut organets olika delar på en given bild.
 • beskriva och förklara i stora drag hur andningen, blodomloppet, kroppens eget försvar, matens väg genom kroppen, fungerar.
 • kunna ge exempel på och beskriva vad som händer med flickors respektive pojkars kroppar under puberteten.
 • kunna redogöra för hur en ny människa blir till.

 

Du ska även kunna:

 • samtala om och diskutera enkla frågor som rör din hälsa.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Biologi Kroppen skolår 4-6

Eleven ska...

E
C
A
kunna samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa och människokroppen.
Deltar i samtal och diskussioner på ett enkelt sätt genom att främst svara på enkla konkreta frågor.
Deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara enkla frågor.
Deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara frågor, samt ställer följdfrågor på ett sätt som för diskussionerna framåt.
ha grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang kring människokroppen och visa det genom att ge exempel på och beskriva dessa.
Eleven ska kunna - organets namn. - beskriva hur organet ser ut/sätt ut organets olika delar. - organets uppgift/uppgifter. - beskriva och förklara i stora drag hur andningen, blodomloppet, kroppens eget försvar, matens väg, våra sinnen samt hur nervsystemet fungerar.
 • Bi  4-6
Har grundläggande kunskaper om människans organsystem.
Har goda kunskaper om människan organssystem.
Har mycket goda kunskaper om människan organssystem.
Eleven ska kunna ge exempel på och beskriva vad som händer med flickors respetive pojkars kroppar under puberteten samt kunna redogöra för hur ett barn blir till.
 • Bi  4-6
Har grundläggande kunskaper om puberteten.
Har goda kunskaper om puberteten.
Har mycket goda kunskaper om puberteten.
kunna genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar.
 • Bi
 • Fy
Behöver stöd av lärare för att genomföra undersökningar.
Genomför undersökningar från början till slut utifrån tydliga instruktioner. Behöver visst stöd av lärare eller kamrat.
Genomför undersökningar enskilt eller som aktiv del i en grupp från början till slut på ett lämpligt sätt. Genomför undersökningen systematiskt och noggrant.
kunna göra enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild.
 • Fy
Behöver stöd för att dokumentera i text och/eller bild, t ex enkla laborationsrapporter.
Dokumenterar i text och/eller bild genom att göra t ex enkla laborationsrapporter.
Dokumenterar genom att göra t ex utvecklade laborationsrapporter med text och bild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: