Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyckelpigs-gruppens planering för temat: Snö och is

Skapad 2018-03-16 15:17 i Björktjära förskola Bollnäs
Förskola
Snö, is och vatten är för tillfället vår vardag ute på förskolegården, och barnen i Nyckelpigs-gruppen har reflekterat om vattnets olika former.

Innehåll

Nuläge

I nuläget är snö, is och vatten väldigt aktuellt i vår vardag på förskolan. Vi leker mycket ute och pratar om vädret varje dag. I Nyckelpigs-gruppen har vi uppfattat att barnens kunskap och förståelse om snö, is och vatten kan utvecklas.

Mål

Målet med att arbeta med temat snö och is är att utveckla förståelsen och kunskapen om ämnet.

Syfte

Syftet med temaarbete är att barnen ska få reflektera och lära sig av varandra, och få en ökad kunskap om snö, is och vatten.

 

Genomförande

Vi pratar med barnen under samlingarna och barnen får delge varandra sina erfarenheter av snö, is och vatten.

Tillsammans gör vi experiment och reflekterar om dem.

Skapar temaanpassade alster  och pyssel.

 

Dokumentation under lärprocessen

Pedagogerna som är närvarande i Nyckelpigs-gruppen ska dokumentera de aktiviteter som sker i gruppen. De ska dokumenteras med ipads och sedan publiceras lärloggar på Unikum.

 

Ansvar

Sandra och Stina som är ansvariga för Nyckelpigs-gruppen ska även ansvara att planeringen blir genomförd.

 

Uppföljning

Vi ”knyter ihop säcken” om temat snö, is och vatten tillsammans med barnen och samtalar om vad vi har gjort, samt att vi även nästa år tar upp temaarbetet med snö, is och vatten igen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: