Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 3 19 mars - 28 oktober 2018

Skapad 2018-03-16 15:23 i Vuxenutbildningen i Flen Flen
Gymnasieskola Svenska
Välkommen till Svenska 3! Klicka på den övergripande planeringen under "Innehåll". Studieguiderna hittar du i uppgifterna.

Uppgifter

 • Prosa

 • Dramatik och lyrik

 • Retorik

 • Språkhistoria: Hemtenta

 • Vetenskaplig text: PM

 • En språkundersökning

 • Litterär fördjupning

 • Introduktionsuppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utförande samt som redskap för analys. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.
  Sve  -
 • Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär.
  Sve  -
 • Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar strukturering, sovring, sammanställning, sammanfattning och källkritisk granskning.
  Sve  -
 • Skriftlig framställning som anknyter till den vetenskapliga texttypen och som behandlar någon aspekt av svenskämnet. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
  Sve  -
 • Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp. Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg.
  Sve  -
 • Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden. Språkförändring.
  Sve  -

Matriser

Sve
Prosa

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Samtala
Littartursamtal (Spökhanden)
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, på ett nyanserat sätt muntligt förmedla egna tankar och åsikter .
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, på ett nyanserat sätt muntligt förmedla egna tankar och åsikter ur flera perspektiv.
Litterär analys
Inlämningsuppgift (Ett halvt ark papper) + Llitteratursamtal (Spökhanden)
I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom belägg från texterna.
I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna.
I analysen använder eleven med säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: