Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Annonser -Argumenterande text-

Skapad 2018-03-17 15:11 i Åsa Gårdsskola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vi kommer att arbeta med argumenterande texter i forma av annonstexter.

Innehåll

Vi arbetar med annonser!

Arbetsområde: Annonser -Argumenterande text-

Steg 1: Du kommer att få lära dig hur en annons är uppbyggd för att påverka dig så mycket som möjligt.

Steg 2: Du kommer att få lära dig hur man lockar till köp med hjälp av språket.

Steg 3: Vi kommer att tillsammans i klassen träna på att göra en annons.

Steg 4: Du kommer att få skriva en egen annons om en pizza.

Nyckelord som du ska veta innebörden av när vi arbetat klart med arbetsområdet: 

 • bilder, text och layout
 • annons
 • adjektiv - alliteration
 • verb - imperativ

Bedömning:

Du kommer att få göra en egen bedömning av din annons utifrån det du lärt dig om hur en annons ska skrivas.

- Jag kommer att ge dig respons på din annons utifrån matrisen som finns sist i den här pedagogiska planeringen.

 

 

Uppgifter

 • Egen annons för en pizza

 • Gör en egen annons för en pizza

 • Egen annons för en pizza

 • Egen annons för en pizza

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Annonser -Argumenterande text-

Min egna annons

Har ej med/Behöver förbättras
Nivå 1 (grundläggande)
Nivå 2 (välutvecklat)
Layout; varans namn och bilder
Jag har placerat varans namn och bilder på på ett tydligt sätt.
Jag har placerat varans namn och bilder på på ett MYCKET tydligt och VÄL GENOMTÄNKT sätt. BILDERNA ÄR GENOMARBETADE OCH DE PASSAR BRA IHOP MED TEXTEN.
Språket; överdrifter och övertygande
Jag har använt överdrifter, kuponger, berömda personer och så vidare för att övertyga läsaren.
Jag har använt överdrifter, kuponger, berömda personer och så vidare MYCKET BRA OCH EFFEKTFULLT SÄTT för att övertyga läsaren.
Språket; lockande språk med verb i imperativ
Jag har använt verb i imperativ för att uppmana läsaren till att köpa varan.
Jag har använt verb i imperativ PÅ ETT MYCKET VÄL GENOMTÄNKT OCH EFFEKTFULLT SÄTT för att uppmana läsaren till att köpa varan.
Imperativ
Jag har använt verb i imperativ för att uppmana läsaren att köpa varan.
Jag har använt verb i imperativ PÅ ETT MYCKET GENOMTÄNKT OCH EFFEKTFULLT SÄTT för att uppmana läsaren att köpa varan.
Annonstexten
Annonsexten är tydlig, den går att förstå.
Annonsexten är VÄL GENOMARBETAD OCH MYCKET TYDLIG och går LÄTT att förstå.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: