Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Telefonens utveckling år 2

Skapad 2018-03-17 17:44 i Kristdalaskolan Oskarshamn
Grundskola 2 – 3 Teknik
Vi kommer att lära oss om telefonens utveckling. Hur såg den ut förr och hur ser den ut idag? Vad använde man den till förr och vad använder man den till idag? Vem uppfann egentligen telefonen?

Innehåll

Övergripande mål

Du kommer att få lära dig om telefonens historia och utveckling. Du kommer att få träna på att läsa och följa instruktioner. Du kommer också att få träna på att arbeta både självständigt och i grupp.

Undervisningen

Under lektionerna kommer vi att arbete med detta innehållet:

- Vi ska upptäcka vilka tekniska föremål vi har runt omkring oss i vardagen, och förstå vilken nytta vi har dem.

- Vi ska prata om hur, när och varför telefonen uppfanns och har utvecklats. 

- Vi ska tillverka egna enkla telefoner.

- Vi ska arbeta både enskilt och i grupp.

- Vi ska se filmer, diskutera och läsa texter som handlar om telefonen.

Bedömning

I ditt arbete kommer jag att bedöma:

- att du kan följa en instruktion.

- att du kan arbeta både enskilt och tillsammans med andra.

- att du kan enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om telefonens utveckling.

- att du förstår hur tekniska lösningar som telefonen har uppkommit och förändrats genom historien utifrån människans behov. 

Detta kommer jag att bedöma under arbetets gång.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: