Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ångelstaskolan, Magnetism, åk 3

Skapad 2018-03-18 00:15 i Ångelstaskolan Uppsala
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Med hjälp av olika experiment kommer vi att undersöka hur magnetism fungerar.Vi undersöker vad är magnetiskt / inte magnetiskt. Vi formulera hypoteser, genomföra experiment, dokumentera och diskutera resultat.

Innehåll

Syfte

Du ska få möjlighet till att:

 • utveckla dina kunskaper gällande magnetism.
 • utveckla dina kunskaper gällande olika sorters magneter.
 • utveckla dina kunskaper gällande ämnesspecifika begrepp. 

Undervisning

Du kommer att få lyssna och ta del av andras kunskaper, då vi diskuterar och samtalar kring magnetens historia och dess betydelse för människorna. 

Du kommer att få göra olika experiment, gällande magnetens kraft, dess magnetfält, vad för material som är magnetiskt och vad för material som inte är magnetiskt. Du kommer att titta på filmer och diskutera innehållet,  Experimentlek - Avsnitt 6 av 7: Magneter | Öppet arkiv | oppetarkiv.se

 

Bedömning 

Du ska:

 • visa en förståelse för historiken kring magnetism, magneter och dess betydelse för människan.
 • visa förståelse för begreppet magnetism..
 • visa förståelse för olika sorters magneter och hur de är uppbyggda och fungerar.
 • kunna ämnesspecifika begrepp.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
  NO  1-3
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: