Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pick a colour

Skapad 2018-03-18 07:01 i Harbo skola Heby
Grundskola 2 Engelska
Undervisningen i engelska syftar till att hjälpa eleverna att bygga upp ett ordförråd, att lära sig enkla fraser och våga kommunicera med sina klasskamrater. Eleverna lär sig genom att observera, imitera och praktisera samt leka sig fram till kunskaper. Undervisningen är baserad på programserien "Pick a colour".

Innehåll

 

I serien Pick a colour får eleverna lyssna till ett nytt språk där enkla och bekanta ord och fraser blandas med nya. De hör engelska talas och sjungas och även om de inte alltid förstår alla ord och fraser, skapar bildspråket förståelse. Att ha en viss förståelse stärker självkänslan och gör det lättare att lära sig nya ord och våga börja testa språket på egen hand.

Serien fokuserar på den verbala delen av språket, och inte på skriven engelska.

Programserien finns på www.urskola.se

Förmågor att utveckla

Genom undervisningen i ämnet engelska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla delar av dessa förmågor:

 • Kommunikativa förmåga - genom att gemensamt upprepa ord och fraser. Genom att säga/samtala i mindre grupper eller parvis där enkla ord och fraser används. 
 • Begreppsliga förmåga - genom att förstå vad centrala begrepp betyder inom ett visst tema samt relatera olika begrepp till varandra och använda dessa i nya sammanhang.

 

Målet är att eleven ska lära sig:

 • siffrorna 1-10
 • färger
 • djur
 • kroppsdelar
 • klädesplagg
 • mat, frukt och grönsaker
 • klassrumsord
 • olika sånger och ramsor
 • förstå enkla uppmaningar i klassrumssituationen

Arbetssätt, metod och material

 • kommunicera engelska genom att föra dialoger med varandra (enkla ord och fraser)
 • öva enkla ord med hjälp av saker och bilder 
 • sjunga sånger samt lära sig enkla ramsor
 • leka lekar t.ex. Simon says, Draw and roll, Fruit salad)
 • lyssna på det engelska språket (via lärare, musik och film)
 • titta på programserien Pick a colour

 

Detta visar eleven genom att delta aktivt i:

 • genomgångar
 • gemensamma övningar
 • lekar, sånger och ramsor

 

 

 • Centralt innehåll
 •  En  1-3Kommunikationens innehåll Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 •  En  1-3Kommunikationens innehåll Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
 •  En  1-3Lyssna och läsa - reception Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 •  En  1-3Lyssna och läsa - reception Enkla instruktioner och beskrivningar.
 •  En  1-3Lyssna och läsa - reception Olika former av enkla samtal och dialoger.
 •  En  1-3Lyssna och läsa - reception Sånger, ramsor, dikter och sagor.
 •  En  1-3Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Enkla beskrivningar och meddelanden.
 •  En  1-3Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion Sånger, ramsor och dramatiseringar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: