Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden, Kraft och Rörelse

Skapad 2018-03-18 13:30 i Åsa Gårdsskola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 4 – 6 Fysik Teknik Bild
 Vi arbetar med Rymden, Kraft och Rörelse!

Innehåll

Arbetsområde: Rymden, Kraft och Rörelse

Så här kommer vi att arbeta:

Vecka 13 och 15: "Himlakropparnas rörelser, hur dag - natt, månader, år och årstider kan förklaras"

- GG (genomgång) dag - natt, månader, år och årstider. 

- Vi kommer att lära oss om dag - natt, månader, år och  årstider på olika sätt, t.ex. genom att läsa faktatexter och se filmer. 

UPPGIFT: Du kommer att få visa med bild och text eller en egen video/drama  hur sol, jord och måne förhåller sig till varandra. Hur dag - natt, månader, år och årstider kan förklaras.

 

Vecka 16-19: "Människan i Rymden"  "Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen".

 - Start "Grej of the day" Wanja inleder med första "grej of the day".  Ledtråd: One small step for a man.

INLÄMNINGSUPPGIFT 1 UNIKUM: Vi jobbar i smågrupper med "Grej of the day".  Ni kommer att få förbereda och presentera en "Grej of the day" med temat: "Människan i rymden". Du kommer att få fylla i en lärandematris efter presentationen. 

 

Vecka 20-21: "Kraft och rörelse i vardagssituationer"

- Vi läser parvis om gravitation och friktion i läroboken 'Fysik och Kemi' sid.  56-60. 

Vi ställer hypoteser och undersöker gravitation. Därefter utför vi 3 experiment och dokumenterar genom egna VIDEOS/BILDER resultaten.

- GG hur man gör en "Skolplansch" med mall från Pages.

INLÄMNINGSUPPGIFT 2 UNIKUM: Gör en egen 'Skolplansch' med en mall från Pages om: 

Krafter

 Du ska ha med:
- Dina 3 videos/bilder MED FÖRKLARANDE BILDTEXTER.

- Text där du förklarar de NYCKELORDEN NOGRNNT MED DINA EGNA ORD:

Nyckelord: gravitation (dragningskraft), normalkraft, friktion och Newton

- Bilder. Använd 'lagliga' bilder från t.ex. Pixabay eller egna bilder.

 

Vecka 22: "Kraft och rörelser i vardagssituationer" " Teknik och tekniska lösningar" 

"Äggutmaningen”

INLÄMNINGSUPPGIFT 4 UNIKUM: Du kommer att parvis designa en fallskärm till ett ägg som ska släppas från en högre höjd. Syftet är att undersöka gravitation samt pröva och utveckla funktionen  av olika tekniska lösningar. Design och funktion, hör det samman? I så fall på vilket sätt? 

 

Vecka 23: "Kraft och rörelser i vardagssituationer"

"Lekplatsfysik"

Vi kommer att tillsammans på en lekplats undersöka och prova fysikens lagar.

——————————————————————————

Första 2 veckan Ht-18 så avslutar vi ’Rymden, Kraft och Rörelse med följande:

Inlämningsuppgift utvärdering "Äggutmaningen".

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Uppgift 3. Utvärdering till Äggutmaningen.

 • Uppgift 1. "Grej of the day". Tema "Rymden"

 • Uppgift 2. Skolplansch (Pages).

 • Uppgift 3. Äggutmaningen

 • Upogift 3. Äggutmaning utvärdering

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Dessutom beskriver eleven och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6

Matriser

Fy Tk Bl
Gör en egen 'Skolplansch' med en mall från Pages om Massa och gravitation

Saknas/behöver förbättras
Nivå 1
Nivå 2
Jag förklarar NYCKELORDEN MED EGNA ORD, förklaringar och videos/filmer.
Saknas/behöver förbättras
Jag beskriver begreppen med egna ord.
Jag beskriver begreppen med egna ord OCH JAG VISAR ATT JAG FÖRKLARAR BEGREPPEN VÄLUTVECKLAT.
Bilder
Saknas/behöver förbättras
Jag använder "lagliga" bilder (t.ex. från Pixabay eller egna bilder).
Jag använder "lagliga" (t.ex.egna bilder). OCH BILDERNA FÖRTYDLIGAR TEXTEN.
Videos/bilder från 3 experiment
Saknas/behöver förbättras
Jag har gjort videos/bilder som jag lagt in på min Skolplansch. Jag har förklarande bildtexter.
Jag har gjort videos/bilder som jag lagt in på min Skolplansch. OCH JAG HAR ANSTRÄNGT MIG FÖR ATT DET SKA VARA TYDLIGT. Jag har förklarande bildtexter OCH DE ÄR MYCKET TYDLIGA.
Text
Saknas/behöver förbättras
Jag har skrivit texten med egna ord. Jag använder sambandsord och förklarar HUR och VARFÖR.
Jag har skrivit texten med egna ord OCH INNEHÅLLET ÄR VÄLFORMULERAT OCH LÄTT ATT FÖRSTÅ. Jag använder sambandsord och förklarar HUR och VARFÖR.
Layout (hur jag satt ihop text och bild/video
Saknas/behöver förbättras
Min Skolplansch går att läsa och förstå. Jag har med alla delar.
Min Skolplansch går att läsa och förstå. Jag har med alla delar OCH DEN ÄR MYCKET TYDLIG .

Fy Tk Bl
Presentation av egen "Grej of the day" Tema: Rymden

Saknas/behöver förbättras
Nivå 1
Nivå 2
Redovisning
Jag läser innantill.
Jag berättar MESTADELS "fritt" utifrån det jag planerat utifrån mina talarkort. Jag tittar på publiken ibland.
Jag berättar HELT "fritt" utifrån det jag planerat att säga utifrån mina talarkort. Jag tittar på publiken nästan hela tiden. Jag söker kontakt med publiken och ställer frågor.
Förberedelser
Saknas/behöver förbättras
Jag har förberett vad jag ska säga med talarkort m.m.
Jag har förberett mig VÄL vad jag ska säga med talarkort m.m.

Fy Tk Bl
Plansch om Isaac Newton, Galileo Galilei eller Nikolaus Kopernikus

Behöver förbättras
Nivå 1
Nivå 2
Innehåll
Behöver utvecklas/har inte med
Jag ha berättat om Isaac Newton, Galileo Gallelei eller Nikolaus Kopernikus, vem han var, några viktiga händelser i hans liv och vad hans upptäckter inneburit för oss idag.
Jag har berättat UTFÖRLIGT om Isaac Newton, Galileo Gallelei eller Nikolaus Kopernikus, han var, några viktiga händelser i hans liv och vad hans upptäckter inneburit för oss idag.
Källor
Behöver utvecklas/har inte med
Jag har använt 2-3 källor och angett dem.
Jag har använt MINST 4 källor och angett dem PÅ ETT KORREKT VIS.
Språk och tydlighet
Behöver utvecklas/har inte med
Jag har använt mig av egna ord och formuleringar. Jag har använt mig av sambandsord och jag förklarar HUR och VARFÖR. Jag har delat in min text med rubrik och underrubriker.
Jag har använt mig av sambandsord och jag förklarar HUR och VARFÖR. Jag har delat in min text med rubrik och underrubriker. TEXTEN STÄMMER VÄL ÖVERENS MED RUBRIKERNA. Jag har använt egna ord och formuleringar. JAG FÖRKLARAR PÅ ETT VARIERAT OCH TYDLIGT SÄTT.
Bild kopplat till text
Behöver utvecklas/har inte med
Min bild passar till texten jag skrivit.
Min bild passar till texten jag skrivit. OCH BILDEN ÄR VÄLARBETAD. BILDEN FÖRTYDLIGAR INNEHÅLLET I MIN TEXT.

Fy Tk Bl
Äggutmaningen

Äggutmaningen

Ej gjort/Behöver utvecklas
Nivå 1
Nivå 2
Min materiallista
Ej gjort/Behöver utvecklas
Jag har gjort en materialista.
Jag har gjort en TYDLIG materialists.
Skiss
Ej gjort/Behöver utvecklas
Jag har gjort en skiss där jag beskrivit min idé. Jag har skissat från ett håll.
Jag har gjort en NOGRANN skiss där jag beskrivit min idé. Jag har skissat från flera olika håll.
Min konstruktion
Ej gjort/Behöver utvecklas
Jag har gjort en konstruktion som jag är nöjd med.
Jag har gjort en konstruktion som jag är nöjd med. Jag har utvecklat och förbättrat min konstruktion.
Utvärdering om min konstruktion
Ej gjort/Behöver utvecklas
Jag har utvärderat vad som har varit bra och vad som kan utvecklas i min konstruktion.
Jag har skrivit en utvärdering om min konstruktion och förklarat UTFÖRLIGT med SAMBANDSORD. (HUR, VARFÖR och PÅ VILKET SÄTT) vad som gått bra och vad som kan utvecklas i min instruktion.
Design
Ej gjort/behöver utvecklas
Jag har en design som jag är nöjd med.
Jag har en design som jag är nöjd med och som jag UTVECKLAT under tiden jag jobbat. Designen tillför något till funktionen.
Så här gick det...
Ägget höll inte
Ägget höll
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: