Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik 2018

Skapad 2018-03-18 14:00 i Hertingsskolan Falkenberg
Undervisningen kommer att syfta till eleverna utvecklar sin medvetenhet och sina kunskaper kring tekniken i vardagen.
Grundskola 1 – 2 Teknik

Innehåll

Mål

Få en uppfattning och en ökad förståelse vad teknik är.

Utveckla kunskaper för tekniken som finns i vår vanliga vardag och hur den har förändrats över tid.

Att kunna reflektera över hur teknik kan påverka och vilken betydelse den har för vår vardag.

Förstå hur teknik kan göra oss "starkare".

Bekanta sig med ämnet teknik och se att teknik finns överallt.

Undervisning

Samtala om teknik, t ex i vardagen och tiden.

Använda enkla ord och begrepp

Genomgång av praktiska exempel genom att visa film och bilder, t ex hur tekniken har utvecklats över tid.

Genomföra olika konstruktioner efter enkla ritningar.

Genomgång av enkla mekanismer som hävstänger och andra länkar som används för att uppnå en viss funktion.

Dokumentation i form av skrift, bilder och fysiska modeller.

Arbeta enskilt och i grupp.

Bedömning

Genom observation under det vanliga arbetet.


Skriftliga redovisningar och konstruktioner.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: