Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt

Skapad 2018-03-18 15:02 i Söderskolan Falkenberg
Under fyra veckors tid kommer eleverna att arbeta med området Lag och rätt. Vi tittar på lagar, rättsprocessen och hur domstolarna fungerar. Vi kommer även att besöka tingsrätten i Halmstad för att följa en rättegång.
Grundskola 9 Samhällskunskap
Under några veckor lär vi oss om vilka lagar som styr, hur rättsprocessen går till och konsekvenser av olika handlingar. Vi gör även ett besök hos Halmstads tingsrätt för att följa en rättegång.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Förmågor att utveckla:

 • din förmåga att kunna se hur människor och samhälle formas, förändras och samverkar inom området Lag och rätt.
 • din förmåga att använda dg av och förstå innebörden av begrepp inom området.

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

 • Dina kunskaper om det svenska rättsväsendet och hur det är uppbyggt.
 • Dina kunskaper om aktuella begrepp.

Hur ska det bedömas?

 • Med ett skriftligt prov samt en muntlig diskussion kring brottshändelser.

Undervisning och arbetsformer

 • Genomgångar
 • Diskussioner
 • Enskild läsning
 • Arbete i Digilär
 • Case att ta ställning till
 • Studiebesök på Halmstads tingsrätt

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
  Sh  7-9
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
  Sh  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 9
 • Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
  Sh  E 9
 • Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  E 9
 • Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
  Sh  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: