Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordiska språk ÖT - förstår vi varandra?

Skapad 2018-03-18 19:28 i Östratornskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi har mycket gemensamt med våra nordiska grannländer. Vi har byggt samhällen som fungerar på liknande sätt och vi har till stor del en gemensam kultur. Så vi förstår varandra. Eller gör vi det? Är det samma språk vi pratar? Är det flera eller är det bara olika dialekter?

Innehåll

Mål

I detta arbestsområde kommer du att bekanta dig med likheterna och skillnaderna mellan de nordiska språken.

Arbetets innehåll

Du kommer att arbeta med :
- de nordiska språkens historia och undersöka ev "släktskap"  mellan svenska, norska och danska
- träna på att läsa och tala norska och danska
- att presentera dina slutsatser i ett kort radioprogram

 

Arbetssätt och redovisningsform

Du kommer att :

 • lyssna på, och läsa korta texter på de nordiska språken
 • se kortfilmer om de nordiska språken
 • läsa faktatexter om språken
 • skriva en jämförande text där du redogör  för vilka likheter och skillnader du lärt dig om språken
 • göra ett kort radioprogram (3- 4 min) där du redovisar det viktigaste/nyttigaste du lärt dig språken

Du redovisar dina kunskaper genom ett skriftligt prov samt genom ditt Radioprogram.  

Visa din kunskap - Bedömning

Jag använder matrisen då jag bedömer ditt arbete . Se nedan.

Reflektion

Hur kommer du att ha användning för dina kunskaper från detta arbetsmråde?

Vad vet du mer om de nordiska språken nu än för några veckor sedan?

Vad är den viktigaste kunskapen du tar med dig från detta arbetsområde?

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
  Sv  7-9

Matriser

Sv

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: