Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion åk 6

Skapad 2018-03-18 19:47 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
I det här arbetsområdet inom ämnet religion kommer vi att lägga fokus på etik och moral, där vi kommer diskutera olika etiska begrepp samt diskutera och ta ställning till olika etiska dilemman. Vi kommer också repetera och testa av världsreligionerna som ni har arbetat med tidigare i årskurs 4 och 5.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att utveckla din förmåga att:

 • analysera världsreligionerna, deras centrala tankegångar, högtider och heliga riter. 
 • fundera kring hur religionerna påverkas av och påverkar samhället
 • fundera kring olika livsfrågor samt sin egen och andras identitet
 • fundera och argumentera kring etiska dilemman med hjälp av etiska begrepp

Bedömning - vad och hur

Vad kommer bedömas?

Din förmåga att:

 • visa kunskaper om världsreligionerna, deras heliga platser, ritualer och levnadsregler
 • fundera kring likheter och skillnader mellan världsreligionerna
 • berätta om kristna högtider och traditioner samt jämför hur kristendomen påverkar samhället förr och nu
 • resonera kring vardagliga moraliska frågor 
 • reflektera över moraliska frågor samt använder etiska begrepp i resonemangen
 • föra resonemang om olika livsfrågor samt vad religion kan betyda för olika människor

Hur ska det bedömas?

 • Prov om världsreligionerna (Uppgifter från tidigare Nationella prov)
 • Gruppdiskussioner om etiska dilemman
 • Skrivuppgift utifrån etiska begrepp

Undervisning och arbetsformer

 • Eget arbete för att repetera världsreligionerna
 • Genomgångar om etik och moral samt etiska begrepp
 • Filmer
 • Förberedelse inför gruppdiskussioner om etiska dilemman
 • Enskild skrivuppgift om etiska begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  E 6
 • Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 6
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 6

Matriser

Re
Religion åk 6

Religion åk 6

Beskriver
heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna.
 • Re  E 6
beskriver någon helig plats eller rum, ritualer eller levnadsregler inom någon av världsreligionerna.
beskriver någon helig plats eller rum, ritualer och levnadsregler inom världsreligionerna. grundläggande
beskriver några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler inom världsreligionerna. goda
beskriver flera heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler inom världsreligionerna. mycket goda
Jämför
likheter och skillnader mellan världsreligionerna.
 • Re  E 6
jämför någon likhet eller skillnad mellan någon av världsreligionerna.
jämför någon likhet och skillnad mellan världsreligionerna. enkla
jämför några likheter och skillnader mellan världsreligionerna. utvecklade
jämför flera likheter och skillnader mellan världsreligionerna. välutvecklade
Ser samband
mellan konkreta religiösa handlingar och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
 • Re  E 6
ser något samband mellan någon religiös handling och central tankegång inom någon världsreligion.
ser några samband mellan religiösa handlingar och centrala tankegångar inom världsreligionerna. enkla
ser några samband mellan religiösa handlingar och centrala tankegångar inom världsreligionerna. enkla
ser några samband mellan religiösa handlingar och centrala tankegångar inom världsreligionerna. enkla
Beskriver
kristna högtider och traditioner.
 • Re  E 6
beskriver någon kristen högtid eller tradition.
beskriver några kristna högtider och traditioner. redogör
beskriver några kristna högtider och traditioner. redogör
beskriver några kristna högtider och traditioner. redogör
Jämför
kristendomens betydelse för samhället förr och nu.
 • Re  E 6
jämför någon av Kristendomens betydelse för samhället förr eller nu.
jämför någon av Kristendomens betydelse för samhället förr och nu. enkla
jämför några av Kristendomens betydelser för samhället förr och nu. utvecklade
jämför flera av Kristendomens betydelser för samhället förr och nu. välutvecklade
Resonerar
kring vardagliga moraliska frågor och vad det innebär att göra gott.
 • Re  E 6
resonerar kring någon moralisk fråga eller vad det innebär att göra gott.
resonerar kring någon moralisk fråga och vad det innebär att göra gott. enkla
resonerar kring några moraliska frågor och vad det innebär att göra gott. utvecklade
resonerar kring flera moraliska frågor och vad det innebär att göra gott. välutvecklade
Använder
etiska begrepp
 • Re  E 6
använder något etiskt begrepp.
använder något etiskt begrepp på ett fungerande sätt. i huvudsak
använder några etiska begrepp på ett fungerande sätt. relativt väl
använder flera etiska begrepp på ett fungerande sätt. väl
Resonerar
kring hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner kan betyda för olika människor.
 • Re  E 6
för något resonemang om hur livsfrågor kan skildras i olika sammanhang eller vad religioner kan betyda för olika människor.
för något resonemang om hur livsfrågor kan skildras i olika sammanhang och vad religioner kan betyda för olika människor. enkla och som till viss del för resonemanget framåt
för några resonemang om hur livsfrågor kan skildras i olika sammanhang och vad religioner kan betyda för olika människor. utvecklade och som för resonemanget framåt
för flera resonemang om hur livsfrågor kan skildras i olika sammanhang och vad religioner kan betyda för olika människor. välutvecklade och för resonemanget framåt samt fördjupar eller breddar det
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: