Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

kurdiska planering åk 1-3 /2018

Skapad 2018-03-18 20:23 i Modersmålsskolan Helsingborg
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Det är viktigt att du jobbar med språket så att du känner dig trygg med att kunna tala, skriva och läsa på kurdiska, Vi jobbar med olika teman som bland annat, resor, naturen, sagor, årstider och mycket mer. Du kommer att träna på att skriva och läsa olika slags texter, jobba med grammatik och stavning, och lära dig att kunna uttrycka känslor och åsikter genom att bygga på ditt ordförråd.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera, uttrycka sig,
forma bokstäverna rätt, skriva enkla ord med en till 2-3 ljusning.,läsa enkla ord,  bygga på till enkla meningar, skriva små texter,
beskriv en bild med enkla meningar och
läsa enkla böcker .

Centralt innehåll

Konkretiserade Mål

Du lär dig att:

 • läsa kurdiska ord, fraser och korta texter
 • återberätta vad vi har läst
 • skriva kurdiska ord, fraser och enkla texter om dig själv
 • berätta om di själv, din familj och dina fritidsaktiviteter

Arbetssätt och material

Vi kommer att jobba med:

 • individuellt arbete
 • tyst och hög läsning
 • sammanfattningar, samtal och diskussion om det vi har läst

Material:

 • sagor
 • faktatexter
 • bilder/ foto
 • film
 • dator

 

Bedömning

Jag kommer att kontinuerligt bedöma:

 • din förmåga att berätta om dig själv på ett fungerande sätt
 • din förmåga att prata om det vi har läst
 • din förmåga att läsa
 • din förmåga att skriva själv några vanligt förekommande ord och fraser

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Ml  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter för barn med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-3

Matriser

Ml
Modersmål för årskurs 1-3

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Läsa
 • Ml  1-3
 • Ml  1-3
Du läser alfabetet och jämför ljud i modersmålet och svenska
Du läser med stöd korta ord och rättar dig själv ibland.
Du läser korta meningar och rättar dig själv ibland.
Du läser med visst flyt och förståelse enklare texter.
Du läser med flyt och god läsförståelse, t.ex. enkla kapitel böcker.
Skriva
 • Ml  1-3
 • Ml  1-3
Du skriver av enkla enstaviga och fåstaviga ord. Du känner till skrivteckensform och skrivriktningen samt jämför dessa med svenska.
Du skriver själv korta ord och fraser. Det förekommer stavnings- och grammatiska fel som kan störa förståelsen. Du använder stor bokstav och sätter punkt i korta fraser och meningar.
Du skriver enkla meningar om välbekanta ämnen. Det förekommer stavnings- och grammatiska fel men budskapet framgår tydligt. Du använder flera interpunktionstecken (frågetecken och utropstecken) i utvecklade meningar.
Du skriver mer utvecklade meningar och korta berättande, beskrivande eller informerande texter om för dig välbekanta ämnen. Du har relativt god förståelse och använder grundläggande grammatiska regler och interpunktion. Du följer given struktur till en viss nivå.
u skriver berättande, beskrivande eller informerande texter som berör för dig välbekanta ämnen och även ämnen bortom din vardag. Du har god förståelse och använder grundläggande grammatiska regler och interpunktion. Du följer given struktur effektivt. Du jämför ordföljd, stavningsregler och interpunktion i modersmålet med svenska.
Tala, samtala
 • Ml  1-3
 • Ml  1-3
.Du säger ord, fraser och meningar. Du ställer och svarar kort på frågor som berör din vardag. Du lyssnar och förstår enkla hälsningsfraser och dialoger som berör din vardag. Du följer enkla instruktioner.
Du berättar enkelt om dig själv och din omgivning. Dina yttranden har rätt struktur i korta fraser och meningar. Du förstår en enkel saga. Du förstår och följer instruktioner som består av få led.
Du berättar till viss del utvecklat om dig själv och din omgivning. Du ställer frågor och svarar med till viss del utvecklade meningar som berör din vardag. Du förstår och följer instruktioner som består av flera led.
Du berättar om saker och ting bortom din vardag med utvecklade meningar. Du berättar/återberättar i grovt drag en text/ en händelse. Du ställer utvecklade frågor och svarar med fullständiga meningar som berör din vardag.
Du återberättar en text (en berättelse, en saga, en myt) på ett detaljerat sätt. Du ställer välutvecklade frågor och svarar med fullständiga meningar om saker och ting bortom din vardag. Du följer språkets uttal, betoning och satsmelodi väl. Du förstår åldersanpassade texter vid högläsning.
Berättande texter
 • Ml  1-3
 • Ml  1-3
 • Ml  1-3
Du känner till ramsor och rim ur modersmålets tradition.
Du känner till gåtor, sagor och myter från områden där modersmålets talas.
Du känner till och återberättar själv en saga från områden där modersmålets talas.
Du deltar aktivt i diskussioner kring berättande, beskrivande eller förklarande text med anknytning till traditioner från områden där modersmålet talas.
Du känner till berättande och poetiska texter för barn i form av bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas.
Språkbruk
 • Ml  1-3
Du namnger färger, kroppsdelar, former, mat, växter, djur, klädeplagg och andra saker som berör din vardag.
Du namnger tidbegrepp, veckodagar, månader och årstider..
Du känner till och förstår grundläggande matematiska begrepp.
Du beskriver en person, ett djur, en sak, en händelse eller en upplevelse på ett detaljerat sätt.
Du använder dig av ord och begrepp för att utrycka känslor, åsikter och kunskaper på ett detaljerat sätt. Du använder både adjektiv och adverb när du uttalar dig.
Kultur och samhälle
 • Ml  1-3
 • Ml  1-3
Du känner till ursprungslandet flagga. Du känner till några högtider/traditioner från områden där modersmålets talas.
Du berättar om några högtider/traditioner från områden där modersmålets talas Du sjunger enkla sånger på modersmålet. Du känner igen ditt ursprungsland i en kartbok.
Du gör enkla jämförelser av högtider/traditioner från områden där modersmålets talas med svenska förhållanden.
Du känner igen ursprungslandets nationella sång. Du pekar ut ursprungslandets huvudstad i en kartbok
Du beskriver flera högtider/traditioner från områden där modersmålets talas på ett detaljerat sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: