Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska, skriva

Skapad 2018-03-18 20:35 i Västerby skola Hedemora
Grundskola 5 Svenska
Vi arbetar med skrivande av olika texttyper, samt skrivregler och respons av kamrattexter.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med eget skrivande av gestaltande berättelser. 
För att bygga upp kunskaperna/förmågorna arbetar vi med

 • ordförråd
 • målande uttryck
 • ordklasser
 • skriv- och stavningsregler så som skiljetecken, meningsbyggnad, sambandsord och varierade meningar
 • textens struktur med inledning, handling och avslutning
 • olika texttyper: T.ex. insändare och faktatexter.
 • ge respons till en kamrats test och
 • ta emot respons och förbättra egen text utifrån responsen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Svenska, skriva

Du har ännu inte uppnått målet
Du klarar målet
Du klarar målet väl
Ord och begrepp
Du varierar dina meningar och använder målande uttryck.
Berättelsens struktur
Din berättelse har inledning, handling och avslutning samt lämplig styckeindelning.
Innehåll
Du har begripligt innehåll. Du beskriver miljöer och personer och händelser
Språkets struktur
Du kan sätta ut punkt och stor bokstav och kan använda frågetecken och utropstecken där det behövs. Du kan använda kommatecken vid uppräkning, utrop och i repliker.
Språkets struktur
Du använder sambandsord som och, men, sedan, eftersom, så och eller.
Språkets struktur, ordklasser
Du känner till och kan förklara ordklasserna substantiv, adjektiv och verb samt räkneord och prepositioner.
Språkets struktur
Du kan använda talstreck när du skriver dialoger.
Stavning
Du kan stava vanliga ord med ng-, j-, och e-ljud samt sj-ljud och tj-ljud
Olika texttyper
Du har provat på att skriva olika texttyper berättande text, argumenterande text - insändare instruerande text - instruktion
Faktatext
Du har förmåga att sammanställa information från olika källor
Respons
Du kan ge respons till en kamrats text
Respons
Du kan ta emot respons och förbättra din text
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: