Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

1800 - talet

Skapad 2018-03-19 08:25 i Gullstensskolan äldre Gullspång
Grundskola 7 – 9 Historia
Vi ska under veckorna kliva in i början på den moderna historien. 1800 - talet och dess utveckling lägger en grund som vi fortfarande ser idag och som vi i hög grad påverkas av. Vi kommer under veckorna att fokusera på industrialiseringen, emigrationen och livet som ung under 1800 - talet. Välkommen in i den nya tiden!

Innehåll

Vad vi ska gå igenom i korthet:

 • Vilka orsakerna var till att industrialiseringen började.
 • Vilka konsekvenserna var av industrialiseringen och vad vi kan se av detta idag. 
 • Hur det var att leva på 1800 - talet.
 • Emigration.
 • Källkritik.

Vilket material ska vi använda?

 • Läroboken.
 • Häfte.
 • Lektionsanteckningar.
 • Powerpointar.

Hur kommer vi bli bedömda?

 • Lektionerna genom diskussioner och arbeten.
 • Ett större inlämning om industrialiseringen eller prov där ni får frågorna innan. Vi röstar på en lektion om vilket sätt ni vill ha. 
 • En mindre inlämning om källkritik.

Uppgifter

 • Inlämning eller provfrågor om industriella revolutionen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
1800 - talet

Rubrik 1

Matrisen utgår från materialet "Heja" som är gjort av Infomentor. Materialet har förenklat språket i kunskapskraven för att göra den mer lättförståelig för elever. Men ni blir bedömda efter Skolverkets betygskriterium.
E
C
A
Tidsperioder
Du har baskunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har mycket goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur samhället förändras, vad människor gör, hur de lever, om Förintelsen och andra folkmord. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett enkelt sätt.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör, hur de lever, om Förintelsen och andra folkmord. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett utvecklat sätt.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur samhället förändras, vad människor gör, hur de lever, om Förintelsen och andra folkmord. Du diskuterar orsaker och följder till detta på ett välutvecklat sätt.
Undersöka utvecklingslinjer
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett enkelt sätt.
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett utvecklat sätt.
Du kan undersöka hur möten mellan kulturer, in- och utvandring, politik och hur människor lever har förändrats genom historien. Du beskriver hur olika tidsperioder hänger ihop på ett välutvecklat sätt.
Fortsätta utvecklingslinjer
Du kan diskutera hur du tror att förändringar skulle kunna fortsätta inom in- och utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer. Du motiverar det du tror med enkla exempel från förr och nu.
Du kan diskutera hur du tror att förändringar skulle kunna fortsätta inom in- och utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer. Du motiverar det du tror med utvecklade exempel från förr och nu.
Du kan diskutera hur du tror att förändringar skulle kunna fortsätta inom in- och utvandring, politik, hur människor lever och möten mellan kulturer. Du motiverar det du tror med välutvecklade exempel från förr och nu.
Använda källmaterial
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett enkelt sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan använda historiska källor för att dra utvecklade slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan använda historiska källor för att dra välutvecklade slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Historiska begrepp
Du kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett mycket bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: