👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2018-03-19 08:59 i Vågbroskolan åk 4-9 Söderhamn
Vi kommer att lära oss om Europas länder, natur, geografi och hur människor lever och arbetar. Vi kommer att titta på film, läsa texter, ha gemensamma genomgångar och lära av varandra
Grundskola 5 Geografi
Vi läser om hur kontinenterna och haven bildades. Vi tittar på processer och krafter som förändrar och bygger upp jordytan. Vi kommer att lära oss om Europas länder, natur, geografi. Vi kommer att titta på film, läsa texter, ha gemensamma genomgångar och lära av varandra

Innehåll

Mål

 • Du ska känna till Europas namngeografi
 • Du ska kunna beskriva lägen och storlek på Europeiska länder
 • Du ska kunna göra enklare jämförelser mellan olika Europeiska länder t ex storlek, befolkning, natur, klimat, sysselsättning, naturtillgångar 
 • Du ska kunna använda och förstå de geografiska begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och tala om geografi.

Bedömning

 • vilken säkerhet du har om namn och läge på Europas länder och huvudstäder
 • hur du kan hantera olika källor, böcker, kartor och Internet för att samla och sammanställa information
 • hur du kan förklara och ge exempel på hur natur, klimat, befolkning samspelar med människans livsvillkor
 • hur du använder de geografiska ord och begrepp som hör till området

Du visar dina kunskaper i diskussioner och i olika arbeten.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Geografi 4-6

Nivå 1
Arbetet påbörjat
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Natur- och kulturlandskap, befolkningsfördelningen
•Analysförmåga •Kommunikativ förmåga
I resonemangen beskriver jag enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver jag förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
I resonemangen beskriver jag komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
Använda geografiska begrepp
•Begreppslig förmåga
Jag kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Jag kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Använda kartor och geografiska källor
•Begreppslig förmåga •Förmågan att hantera information
Jag kan undersöka omvärlden och använder kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag kan undersöka omvärlden och använder kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt.
Jag kan undersöka omvärlden och använder kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt.
Utforska
•Förmågan att hantera information
.
Vid fältstudier använder jag kartor och enkla geografiska verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Vid fältstudier använder jag kartor och enkla geografiska verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt.
Vid fältstudier använder jag kartor och enkla geografiska verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Olika källors användbarhet
•Förmågan att hantera information •Analysförmåga
Jag för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Jag för utvecklande resonemang om olika källors användbarhet.
Jag för välutvecklande resonemang om olika källors användbarhet
Namngeografi
•Begreppslig förmåga
Jag har grundläggande kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi.
Jag har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi
Jag har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi
Beskriva lägen och storleksrelationer
•Förmågan att hantera information
Jag kan med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Jag kan med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Jag kan med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Olika levnadsvillkor
•Analysförmåga •Kommunikativ förmåga •Metakognitiv förmåga
Jag för resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Jag för resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Jag för resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.